Vše z jedné ruky

 

Vše z jedné rukyOd konstrukce dílu až po potisk.

Výrobní základna firmy charakterizuje, kolik pracovních kroků je zapotřebí k výrobě dílu a kolik z toho se jich nachází v podniku. V posledních ůetech dochází ke strukturálním změnám, které sebou přináší stálé snižování této výrobní základny.Opačný postup je patrný u dodavatelů, kde požadavky zákazníkem deklarované výroby, malé množství a vysoké požadavky na kvalitu jsou rozhodujícím faktorem pro tak širokou úroveň výrobní základny, jak je to jen možné.

Vytváření hodnot nižší riziko ztráty know-how, větší flexibilita ve výrobě a nezávislost jsou výhody, které tito podnikatelé získají. Koncentrace odpovědnosti na jednoho dodavatele a jednoduchý postup průběhu zakázky jsou výhody pro odběratele.

Základem tohoto konceptu je, že klíčové komponenty, nástroj a polotovary jsou vyráběny v jedné společnosti, ve výrobním  procesu s odpovídající kvalitou. Abychom mohli dodat našemu zákazníkovi vše z jedné ruky, vyžaduje to univerzální vybavení a speciální odborné znalosti pracovníků.

Je velmi obtížné určit optimální šíři výrobní základny dodavatele, protože popsané přínosy se projeví až po provedení procesních úkonů. Na druhou stranu může být výrobní základna pouze tak rozsáhlá, aby byla pravidelně využívána. V opačném případě se ziskovost systému dostává do nerovnováhy a vzniknou procesní a kvalitativní rizika.

Pro příklad použijeme středně velkého zpracovatele plastů s vysokým stupněm výrobní základny, kde se nachází tento výrobní řetězec:

 

Vývoj výrobku

Zákazník již má v této vývojové fázi přístup ke know-how dodavatele, aby určil nejvhodnější technické a ekonomické výrobní postupy a aby provedl správný výběr materiálu. Aplikační technici dodavatele na základě svých zkušeností přezkouší zda tato řešení nezpůsobí problémy ve výrobě anebo tuto výrobu nezdraží.

 

Konstrukce nástroje

Přechod z prvního do druhého kroku procesu je plynulý a v dialogu vzniká výkres dílu. Po uznání platnosti tohoto výkresu jej přebírá konstruktér nástroje, který po zohlednění všech požadavků na konstrukci nástroje a s ohledem na parametry vstřikování nechá vyrobit vstřikovací nástroj

 

Nástrojárna

Plánování výroby nástroje od obstarání suroviny až po zhotovení 3 D dat vede k produktivní výrobě nástroje s krátkým a jistým termínem dodání. Spolupráce vývoje a konstrukce přechází k realizaci během výroby nástroje.

 

Vzorkování

Výroba prvních vzorků je konečný bod tohoto výrobního řetězce. Zkoušky a měření vyžadují vhodná měřidla a CNC měřící zařízení. Po vyjádření se objednavatele na základě výsledků zkoušek se mohou někdy vyskytnout potřeby na optimalizaci, které mohou být díky vlastní nástrojárně rychle provedeny.

 

Vlastní výroba

Při vzorkování použité vstřikovací parametry se stávají základní kostrou sériové výroby. S výrobou nulté série dochází k jejich upřesnění, s důrazem na hospodárnost. Závěrem vzniká stabilní proces pro následující sériovou výrobu.

 

Třískové obrábění

Při malosériové výrobě je tento pracovní postup z důvodu rentability velmi častý. Šikmé tvary ke směru odformování nebo změny dílu pro jiné varianty, jsou třískovým obráběním pořízeny levněji a snižují případné investiční náklady na nástroje..

 

Odstínění

K odvedené statického náboje jsou materiály modifikovány. Jedná se o plasty modifikované sazemi nebo grafitem, nebo následně nanesením elektricky vodivého povrchu pomocí galvanického pokovení a laku na kovové bázi.

.

Lakování

Také i když jsou forma a výlisek definovány jako klíčové komponenty, představuje lakování velmi důležitý výrobní postup. Výchozím bodem pro vysoce kvalitní lakování je příprava povrchu dílu zkušenými pracovníky a roboty. Dále se na základě požadavků zákazníka provádí hladké anebo strukturové provedení. Více pracovních postupů je zde povinností, od broušení přes základování k vrchní lakované vrstvě v požadovaném provedení.

 

Potisk

Poslední variantou ve fázi modifikace je potisk, kdy lakované povrchy získají nápisy a symboly pomocí sítotisku anebo tamponového tisku.

Na základě těchto skutečností se ukazuje, že u komplexních dílů poskytuje vzájemně propojený vývoj a výroba ,tzv. vše pod jednou střechou pro všechny zúčastněné velké synergické výhody.

 

Plastové trysky

dwd

Všechno je to v „trysce“. Plastové trysky na míru mají velký význam.

Plastové trysky jsou součásti strojů pro optimalizaci průtoku a používají se v mnoha oblastech fluidní techniky. Průřez výstupu mění průtok a tlak. Optimální konstrukce proudění se postará o nízké energetické ztráty.

V naši moderní nástrojárně a obrobně vyrábíme cenově výhodné aerodynamické plochy bez omezení s obrysy zajišťujícími optimální proudění. Díky našim dlouholetým zkušenostem lze kritická místa rozpoznat a eliminovat již při návrhu. Tím zajistíme potřebnou životnost nástroje a zároveň nabízíme konstrukce s optimální hmotností a náklady.

Naši odborníci vám rádi pomohou s optimalizací vašich plastových dílů. Po krátké konzultaci s vámi nakombinujeme to, co je technicky proveditelné a ekonomicky výhodné.

Plast vytlačuje kov

Plast vytlačuje kov. Řešení pomocí plastů jako náhrada kovu.

Vývoj a výroba termoplastů je známa již více než osm desetiletí, ale v porovnání s kovy, starýmí pět tísíc let jsou plasty stále považovány za mladé a moderní materiály. Znalosti v oblasti plastů se zhruba každých osm let zdvojnásobují a tato dynamika rozvoje těchto materiálů se ve studijních oborech inženýrského studia doosud neprojevuje v potřebném rozsahu, který si zaslouží. Pro aplikované znalosti se velmi často tedy využívají znalosti získané v praxi a  vědomosti zpracovatelů materiálů. Toto jsou tedy aktuální znalosti získané přímo z ttržního prostředí.

Termoplasty nabízejí širokou oblast využití a zobrazují v širokém rozsahu  požadovaný profil, který je vhodný pro téměř všechny oblasti použití  Nabízejí rozmanité možnosti náhrady kovových materiálů. 

V porovnání s kovovými materiály jsou vlastnosti termoplastů nesrovnatelné. Např. houževnatost, flexibilita, specifická hmotnost, elektrická izolace,, chemická odolnost nebo odolnost proti atmosferickým vlivům. 

Náhrada kovových materiálů je jak ve funkční oblasti, tak také v dekorativní oblasti, mnohotvárná. U funkčních technických dílů dochází  vlivem žebrovaní  a vlákném zesílené struktury materiálu, k  posílení extrémní tuhosti, při zachování lehké konstrukce. U optický náročných dílů mohou  plasty bodovat díky svým dobrým povrchovým vlastnostem jako je požadovaná brilance nebo odolnosti proti poškrábání. Kromě toho jsou také lehce obarvitelné.

Ekonomicky je příznivý poměr mezi objemem a cenou termoplastu nepřekonatelný. V porovnání s kovy zřetelně nižší hustota, získává plastům jedinečnou výhodu, kterou nelze kompenzovat ani lehkými kovy, jako jsou hořčík nebo hliník.  Typickým příkladem použití je zde výroba obráběných dílů z termoplastů, které vykazují následující přednosti:

  • úspora materiálových nákladů o ca. 50%
  • lehká obrobitelnost
  • výborné vlastnosti nouzového běhu díky samomazání
  • nízká hustota
  • lepší ochrana proti korozi


V porovnání s technickými díly z kovů, nabízí výroba z termoplastů zřetelně úspornější a efektivnější výrobní postupy. Příkladem může být  vstřikování plastů do předem zhotoveného nástroje, které vykazuje následující vlastnosti:

  • komplexně vyrobené součástky
  • příznivé náklady na výrobu, díky vysokému stupni automatizace
  • integrované elegantní obrysy pro rozšířené funkce užití (pružné a uchopovací prvky) 
  • odpovídající investice pro nástroj

Odpovídající kritérium, pro stanovení výrobního postupu mezi obráběním anebo vstřikováním, jvychází z požadovaného  odběrového množství. Zde pomohou srovnávací kalkulace nákladů.
 

 

 

Polotovar blízký tvaru

Polotovary blízké finálnímu tvaru z plastu

Rychlá cesta k větší efektivnosti. Polotovar blízký finálnímu tvaru z extrudovaného plastu.

Je výrobní dávka skutečně příliš vysoká pro volbu výroby obráběním, ale také se ještě nevyplácí investice do vstřikovacího nástroje, pak nabízí extrudovaný profil jako polotovar elegantní řešení.

Extrudovaný profil jako polotovar blízký finálnímu tvaru umožňuje racionální, cenově příznivou výrobu obráběných dílů.

Pomocí tvaru dílu přibližného profilu je šetřeno na mnoha položkách: strojní čas, spotřeba materiálu, mzdy, náklady na likvidaci odpadů.

Zvýšit nevyužité potecionální úspory

Zvýšit nevyužité potencionální úspory. Aktivně šetřit finanční prostředky a přitom efektivně spořit čas a náklady.

Využitím polotovarů a přířezů se nechají zvednout potencionální úspory a optimalizovat zhodnocující článek ve výrobě. K realizaci efektivní „near net shape“ strategie při obrábění soustružených a frézovaných dílů jsou výrobcům k dispozici polotovary technických termoplastů z PA, POM, PP nebo PE. 

Nejjednodušší tvar „near net shape“ polotovaru pro točené díly je dutá tyč. Vyrobená ať už metodou  odstředivého lití nebo extruzí. Jednoduchá dutá tyč přináší již při minimálním potřebném množství velké úspory. Vloženého materiálu je méně, doba obrábění se snižuje a likvidace třísek odpadá. Těsné odstupňování dutých tyčí zmenšuje přídavek na obrábění na několik málo milimetrů. Hlavní výhoda není nutně jen v počátečním otvoru. U plné tyče z termoplastu se tam totiž nachází ohnisko vnitřního pnutí. Bude-li obráběno, dojde během několika dnů nebo týdnů k vyrovnání pnutí. S tím jsou spojeny postupné, i když nepatrné, změny rozměrů. U obrobků vyrobených z dutých tyčí je tento efekt méně zřetelný a tudíž je hotoný díl rozměrově stabilnější. 

Pro zamezení odřezků u kruhových tyčí a desek jsou přířezy ideální volba. Speciální rozměry nejsou žádným problémem a vlastní příprava tak odpadá. Rozměrově přesné přířezy vyrobeny z extrudovaných nebo litých kruhových a dutých týčí jsou pro mnohé obraběče výhodou. Potřebné strojní pily a na vysokomolekulární materiály laděné pilové listy nejsou v provozech zpracovávajících kovy zpravidla k dispozici.  Tento pracovní postup se vyplatí přesunout a patřičný    polotovar potom dalším, většinou automatickým obráběním dokončit. Ještě zřetelnější je tato výhoda u přířezů z desek nebo plochých tyčí. Formátovací pilou vyvinutou pro zpracování dřeva, budou desky s podporou počítače optimálně rozděleny a nařezány. U velkoplošných přířezů je tato  výhoda ještě markantnější. Pro menší rozměry při středních počtech kusů je spojení formátovací pily a automatické zkracovací pily ideální. 

Jeden zvláštní možný způsob přířezů je řezání vodním paprskem. Podobně jako při řezání kovových materiálů laserem je používáno u plastů všeho druhu řezání vodním paprskem. CNC-řízený vyřezává objekt libovolných tvarů. Pomocí přislušného programového vybavení je možné, tvarové součásti optimálně a s co možno nejmenším prořezem do sebe vzájemně poskládat. Výtěžnost desky se v tom případě zvýší. 

Další možností k efektivnějšímu růstu  je použití profilů s předformovanými popř. hotovými tvary, které pak budou jen částečně obrobeny. V tomto případě muže být použita extruze nebo tvarová frézka s několika vřeteny.  

Highend  „near net shape“ strategie v obrábění je tvarový kus. Přitom mohou být trojrozměrné díly předvyrobeny jako výlisky v téměř libovolném tvaru a velikosti. Buď technologií lití do forem, beztlakým litím polyamidu nebo pomocí termoplastického zpracování veškerých plastů prostřednictvím cenově výhodných nástrojů. 

Různé možnosti u polotovaru, párovány s dalšími zde neošetřenými výhodami při dokončování obráběcími metodami, povedou k výhodám v nákladech, kterých nebude nebo nemůže být dosaženo konvenčním využitím materiálu u jednotlivých kusů, středního množství kusů nebo velkých serií. V podstatě je pro každý případ potřeby a pro každé potřebné množství k dispozici nějaký optimální postup. Každá s těchto možností šetří finanční prostředky a vede k trvalým úspěchům.

3D-frézování

Führungen, Anschläge und Auflagen aus Gusspolyamid verstärken in der Anlagentechnik und in Schwermachinen mechanisch belastete Schwerpunkte.

Frézování v 5 osách. Důkladně projektováno, až do detailu zkonstruováno, přesně vyfrézováno. Polyamidové vedení zachytí velké mechanické síly.

CAD-Systémy v nasazení. Nástroje ke zpracování plastů, Prototypy, CNC-obráběné plastové díly.

CAD-Formáty

  SolidWorks 3D CAD (Daussalt Systèmes)
Mastercam (CNC Software, Inc.)

Datové formáty

2D-Formát DXF
3D-Formáty * Parasolid Version 22.0 (.x_t, .x_b)
ACIS-Kernel verze 19.0 (.sat)
IGES **
STEP AP203/214
STL (pro stereolitografii a laserové slinování)
VDA-FS

Formát pro velká data

Prosím nezasílat žádné soubory ve formátu . ZIP
RAR

Přenos dat

  E-Mail  info@lpm.cz
Kontaktní formulář
CD-ROM / DVD-R
FTP přes ftp.lpm.cz
(prosím zjistit přístupová data)
* Formáty prohlížeče, např. eDrawings, nejsou určeny pro přenos dat.
** Při Unigraphics a SolidEdge používejte prosím Parasolid-formát.

Také pro obrábění plastů používáme obráběcí stroje se stabilním ložem stroje. Tak dosáhneme také u velkých dílů a zesílených plastů přesností, které výrazně přesahují standard.

5-osé frézování je modifikace 3-D obrábění. Fréza je u této techniky stále polohována a přemísťována kolmo k obrobku. Naše 5-osé frézky dovolují dílce obrobit v jedné výrobní operaci. Několikeré upínání odpadá, práce je vykonána hospodárně, obráběný díl je dokonalý.

Plynulý přenos dat. Naše CAD-zařízení a programy v naší konstrukci a oddělení obrábění trvale aktualizujeme podle aktuálních trendů. Při tom sázíme na průchodnost dat až po zhotovení a záruku kvality.

V tabulce najdete soupis možností bezproblémového přenosu CAD-dat.

Vrtání hlubokých děr

Vergusswerkzeug für Stratoren eines Elektromotors

Speciální obrábění CNC-jednobřité vrtání hlubokých děr. Otvory vyrobeny v přesných rozměrech s velkým poměrem délky/průměru.

Na našich speciálních CNC-vrtačkách na hluboké díry vyrábíme přesné otvory s velkým poměrem L/D.

Zařízení pro vrtání hlubokých děr je v LPM speciální metodou obrábění pro velké součásti z litého polyamidu.

K vrtání hlubokých děr je chladicí kapalina přiváděna ve velkém množství pod velkým tlakem k obráběnému místu. Množství a tlak chladicí kapaliny přizpůsobíme materiálu, průměru vrtáku a hloubce otvoru. Využíváme vysokotlaká pístová a šroubová čerpadla, u větších průměrů jsou zapojena další tlaková čerpadla.

Přívodní přístroj chladicí kapaliny současně podává navrtávací pouzdra uložená v kuličkovém vedení. Tyto vedou na dlouhých vrtacích tyčích sedící řezný nástroj a zajistí přesnost při navrtávání.

Přechody rádiusů, sražení, odstupňování nebo odlišné tvary na dnu otvoru vyrábíme s tvarovými vrtacími nástroji.

Práce na vyvrtávání hlubokých děr provádíme u těles trysek, tvarových nástrojů, součástí čerpadel, kotoučů, zakřivení šneků, tepelných výměníků, válců nebo také jako mazací kanály na různých součástkách.

Spojení ultrazvukem

Stehbolzen und andere Metallteile in Kunststoff mit Ultraschall eingebettet.

Ultrazvuk spojuje kovy a vysokomolekulární polymer v termoplastu. Přesně umístěné a bez napětí vyztužené plastové díly.

Spojením Kov-Plast a spárováním spojujeme tvarový spoj. Ultrazvukový spoj je precizní, bez napětí a provedený rychle.

Tenkostěnný

Tenkostěnně soustružený. Kroužky a pouzdra z polypropylénu (PP), vyrobené s vysokou přesností rozměrů a kruhovitostí.

Kabelová průchodka

Kabelführung im Wellrohr. Doppelte Trompete aus Polyamid

Trubka místo objímky. Ve flexibilním systému vedení energií se posouvají izolované vlnité roury chráněné proti vybočení v trubce.

Roboty, manipulační zařízení a stroje vyžadují manévrovatelnost. Flexibilní dodávka energií a médií ve vlnovcích je cenově příznivá odezva.

Kabelové svazky a svazek hadic sleduje na uzlu relativní pohyb a změnu směru. Kluzný kroužek s vyformovanou trubkou drží zvlněnou hadici a sleduje úhlový pohyb do uzlového bodu. Podélný pohyb ochranné trubky je možný smýkáním. Středem podělené bočnice zjednodušují údržbu zařízení.

Trubky vyrábíme na zakázku malosériově. Z našich extrudovaných nebo litých trubek obrábíme vlnovce - trubky s úsporou materiálu a cenově výhodně.