Kunststoffprofile können vielgestaltig sein

Extruze. Extrudované profily z plastů.

Extrudujeme technické polotovary a profily podle výkresů.Tlakově a teplotně řízený proces extruze, podle druhu materiálu šneková nebo pístová extruze, dává výrobku stejnoměrnou a beznapěťovou strukturu. Navíc zušlechťujeme naše materiály temperováním a kondiciováním.

V našich závodech jsou k dispozici moderní, speciálně na silnostěnné profily přizpůsobené extruzní linky.

Materiál

Volba výrobní metody závisí na použitém výchozím materiálu. Vysoce molekulární materiály jsou pístově extrudované, ostatní termoplasty jsou šnekově extrudované. U nás zpracovávané materiály jsou uvedeny v našem Material Selector Lite.

Extrudované profily

Naše na zakázku připravované profily nalézají použití ve všech oblastech strojírenství a stavby přístrojů. S pomocí našich výkonných nástrojáren a dlouholetých zkušeností se zpracováním technických extrudovaných dílů Vám můžeme také zabezpečit i Vaše speciální požadavky.