Ozubená kola z plastu

Ozubená kola z technických plastů. Vyrobeno třískovým obráběním nebo lisováním.

Ve stále nových aplikacích prokazují ozubená kola z plastu svoji převahu nad ozubenými koly z kovu.

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché, a tudíž hospodárné metody zpracování a při vytváření téměř s neomezenými vlastnostmi jsou výhody, které pomohly plastovým ozubeným kolům v jejich vítězném tažení.

Třískově vyrobená plastová ozubená kola jsou pro zvážení vůči kovovým ozubeným kolům i v případě, kdy se jedná o přenos největších sil ( zde čtěte proč).

Výhody. Nejdůležitější výhody ozubených kol z plastu:

 • odolnost proti opotřebení
 • rázuvzdorné
 • vlastní elasticita snižuje specifický plošný tlak
 • obzvlášť vysoká vratná schopnost (PA und POM)
 • samomazné
 • odolný vůči korozi
 • tichý
 • bezúdržbové
 • optimální vlastnosti při nouzovém běhu

Naše výrobky. Dodáme Vám:

 • čelní kola
 • vnitřní ozubené věnce
 • šípová ozubená kola
 • šneková kola
 • řetězová kola
 • drážkované hřídele
 • kola se šroubovým ozubením
 • speciální ozubená kola
 • ozubené tyče

Rovněž navržena s malou vůlí, s optimalizovanou pevností paty zubu, upraveným modulem, dimenzován pro vysoký podíl nouzového chodu, optimalizované boční vůle ke snížení hlučnosti nebo pro nasazení při vysokých provozních teplotách. 

Materiály. Podle mechanického zatížení zpracováváme neplněné nebo skleněnými kuličkami, skleněným vláknem a uhlíkovým vláknem plněné plasty. Obzvlášť vysoká teplota prostředí vyžaduje výkonné plasty, jako např. PEEK. Nebo to jsou elektricky vodivé plasty zabraňující statickému výboji.

Výroba. Vyrábíme ozubená kola lisováním nebo obráběním z vlastního polotovaru. Tvar, počet kusů, velikost, materiál, kvalita ozubení a oblast nasazení rozhodují o způsobu výroby, materiál zase o konečném tvaru ozubeného kola.

Tvar a správná výroba z hlediska použitého materiálu jsou v přímé spojitosti s kvalitou životnosti vyráběného ozubeného kola. Jak je možno vidět, při výrobě ozubeného kola se ovlivňují různé faktory, všechny vypočitatelné.

Zkoušení a kontrola. Ozubená kola jsou důležité funkční díly. Nevyrábíme jen rozměrově přesně a nedosahujeme jen optimalizovaných vlastností obráběného materiálu, ale také zvyšujeme úroveň kvality novými metodami měření.

 

Konvenční metody měření (zjištění rozměrů přes zuby, přístroj na kontrolu zubů dvojbokým odvalem pro zjištění FI a fi, profilprojektor pro kontrolu tvaru zubu) jsou doplněny novými metodami měření:

 

S pomocí moderního měřicího přístroje ZEISS je skutečný profil digitalizován a s požadovaným tvarem porovnán, případné odchylky jsou zaprotokolovány.

Naše zabezpečení kvality je certifikováno již od roku 1993 podle EN ISO 9001.

Přednosti ozubených kol z plastu

Ozubená kola z plastu nebo kovu? Od specifického plošného tlaku až po vratnou schopnost.

Třískovým obráběním vyráběná  plastová ozubená kola jsou ke kovovým ozubeným kolům k uvážení dokonce i tehdy, jestliže jde o přenos větší síly.

Při točivém momentu 12000 Nm vznikají vysoké specifické plošné tlaky způsobující u ocelových kol přenos materiálu z boku zubu na bok zubu (zadírání) a deformaci na mezi kluzu (roztřepení na bocích zubů).

Ozubená kola z plastu naproti tomu garantují při stejných podmínkách nasazení optimální bezporuchový přenos sil. Neboť plastová ozubená kola ...

 • mají velkou vlastní pružnost, to snižuje plošný tlak
 • a PA nebo POM disponuje vysokou vratnou schopností.
Stahlzahnräder fressen
Tvrdý na tvrdý: Pověstné zrnko písku v hnacím ústrojí, jiná rušivá tělesa nebo nerovnosti boků zubů vedou k zadírání hnacího ústrojí (otěr u ocel/ocel 12000 Nm).
Kunststoffzahnräder fressen nicht
Partnerství: Termoplasty šetří hnaného partnera z kovu. Díky jeho elastickým vlastnostem a jeho vratné schopnosti kompenzují nerovnosti a rušitele (plast/ocel u 12000 Nm).

Plastové převody

Kunststoffgetriebe mit POM-Zahnrädern

Rychlé řazení. Jemná mechanika s plastovými ozubenými koly v čelním soukolí.

Převodový mechanismus kontroly mincí přijímá na různých úrovních impulzy a vydává povely ve velké rychlosti.

V každém prodejním automatu a přístroji na výdej jízdenek s otvorem pro vhoz mincí je vestavěn kontrolní přístroj na mince, komplexní přístroje s kontrolní elektronikou a mechanikou.

Hlavní čelní soukolí přebírá reakce výsledku testu. Skládá se z přesných ozubených kol s nejmenšími moduly. Horní posuvný mechanismus dopraví  přezkoušené a identifikované mince spolehlivě a rychle do určené šachty.

Plastová ozubená kola jsou vyráběna ve velkém počtu kusů. Nasazujeme výkonné vícenásobné vstřikovací nástroje se systémem horkých vtoků. Tvarové dutiny s obrysy zubů pro čelní ozubená kola jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli. Aktuální tvar zubu je v modulu opraven k vykompenzování smrštění.

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.