Plastové díly výhodně vyrobeny metodou MET

Malé, jednoduché, výhodné. Díly z plastu vyrobené metodou MET.

MET je beztřískový postup. Zpracovávány jsou termoplasty s amorfní strukturou jako SAN, ABS, PPE, PC. Výrobky jsou malých až středních rozměrů.

Jako materiál pro větší zatížení konstrukčních dílů přichází k použití sklem zesílené, částečně krystalické termoplasty jako např. PA 6, PA 12, PP und POM.

  • Také vysoké teploty. Pro součástky, které jsou vystaveny vyšším teplotám nebo chemickému zatížení, využijeme materiály jako jsou PES, PPS, PSU, PVDF.
  • Radost při vytváření. Proces nestanoví žádné požadavky na vytvoření tvaru obrobků. U MET-technologie si lze představit silné i slabé tloušťky stěn. Nemusí být potlačeno konstrukcí způsobené nahromadění materiálu.
  • Technické detaily. Možné tolerance se nacházejí v oblasti IT10, vysoké požadavky na tolerance polohy, na přesnosti úhlů a rovinnost budou naplněny. Expedované díly jsou bez pnutí a tvarově stálé. Zalití kovových dílu je možné. Jestliže je třeba, může být beztřískově vytvořené těleso funkčně upraveno třískovým obráběním.
  • Žádná nutná investice. Náklady na nástroj nebudou účtovány. Tuto mezitím optimalizovanou technologii praktikujeme již od 2002 a osvědčila se v nesčetných aplikacích.

Oslovte náš servis vzorků. S velkou pravděpodobností můžeme pro Vaší aplikaci předložit referenční díl.