LPM jako systémový dodavatel. Získejte nás jako silného vývojového partnera.

Díky desetiletí trvajícím zkušenostem a s tisíci realizovanými projekty je LPM silný vývojový partner. Jedná se hlavně o plastové výrobky, zákazníky specifikovanými pro oblasti využití ve strojírenství, jemné mechanice a stavbě přístrojů.

Cílem našeho technického poradenství je provázet Vás od prvotních koncepčních myšlenek, přes konstrukci, stavbu prototypu a zkušební sérii až k sériové výrobě plastových dílů. Jsme integrovaný systémový dodavatel. Hlavní výrobní procesy probíhají v naší vlastní nástrojárně a lisovně. Náš CAD / CAM-systém dokonale propojuje všechny výrobní procesy. Cílem je aby inovace, technika a design tvořila jednotu při výrobě plastového dílu.

Vývoj. Využijte náš Know-how, je jedno ve kterém stupni vývoje se Váš výrobek nachází. Na základě zkušenosti našich techniků s více jak tisíci aplikacemi při vývoji technických dílů z plastů, budete s našimi návrhy vždy v popředí trhu.

K poradenským činnostem našeho technického oddělení patří:

Analýza realizovatelnosti. Zašlete nám fax nebo e-mail s Vašimi prvními koncepčními výkresy anebo návrh Vašeho designéra. Společně s Vámi budeme telefonicky anebo v osobním rozhovoru diskutovat, zda existuje možnost hospodárné výroby a jaká metoda je tedy pro Vás vhodná.

Výběr materiálu. Na základě povinnostního listu a výkresu dílu Vás podpoříme při výběru správného materiálu. Dobře vybraný materiál dá Vaši konstrukci požadovanou jistotu a pomůže snížit náklady.

Poradenství. Na přání vyrobíme z Vašich návrhů ucelenou konstrukci skupin a krytů. K tomu používáme moderní 3D anebo 2D-CAD systémy.

Stavba prototypů. Zhotovená CAD-data použijeme k pořízení prototypu, plně automaticky naším stereolitografickým zařízením (STL), selektivní laserovou metodou (SLS) anebo ručně v naší nástrojárně.

Zkušební série. Požadované zkušební množství zhotovíme z low-cost forem (epoxy, silikon, aluminium formy apod.).

Sériová výroba. Projekt je doprovázen zodpovědnou kontaktní osobou do doby, než plastový díl splní všechny Vaše požadavky a teprve potom začneme se sériovou výrobou.