Laboratorní centrifugy pro zkoušky krve. Agresivní čistící prostředek je tolerován.

Řídící panel laboratorní centrifugy je umístěn ve stojanu skříně. Díly skříně jsou vyrobeny termoplastickým vypěňováním (TSG) nastříknuty třemi vrstvami laku. Zároveň je základní materiál kompaktně probarven v odstínu laku.

Intensivní čištění agresivními prostředky je materiálem skříně a laku tolerováno.