KUKA-Roboter entnimmt Spritzgussteil aus Spritzgussmaschine

Vaše nápady v termoplastickém vypěňování (TSG). Díly bez pnutí a propadlin.

Konstruktivní inovace potřebují efektivní výrobní pojetí. Nově tak nastane, jestliže toto umožní výrobní metody. Díly s rozdílnými tloušťkami stěn, nahromaděným materiálem a silným žebrováním anebo nějaký rozměrný výrobek způsobují při vstřikování nepřekonatelné problémy, většinou kvůli rozdílům v poměru smrštění jednotlivých konstrukčních detailů.

Termoplastické vypěňování (TSG). Termoplastickým vypěňováním (TSG) vyráběné díly vykazují maximálně kompaktní strukturu, která je expandována asi o 10 % nadouvadlem. Tak jsou rozdíly ve smrštění kompenzovány a speciální vlastnosti materiálu zachovány.

To přinese Vám jako vývojáři přístrojových dílů rozhodující výhody, které Vaše nápady zvládne bez rušivého pnutí a propadlin:

Na našich výkonných výrobních zařízeních vyrábíme termoplastickým vypěňováním kryty a funkční díly až do hmotnosti 16000 g.
Vlastnosti termoplastického vypěňování (TSG).
Tvůrčí volnost Získáte rozsáhlou tvůrčí volnost, neboť extrémní rozdíly tloušťky stěn, nepříznivé poměry tloušťky stěn a cesty nástřiku, vyznačené detaily obrysů jsou možné.
Přípustné nahromadění materiálu Nevznikají žádné propadliny na dílech.
Stabilní a precizní díly Vysoká vlastní stabilita a přesnost vyznačuje tyto díly.
Schopnost lakování Povrchy těchto dílů jsou schopné lakování. Používáme barevné laky a EMV-odstínění.
Hybridní díly Sdružená konstrukce umožňuje spojení s jinými materiály (kov, jiné termoplasty a keramika).
Rychle a příznivě ke změnám Pro nástroje jsou potřebné krátké dodací termíny a nižší náklady, protože jsou vyrobeny z hliníku. Nástroje jsou příznivé pro případné změny.
Schopnost recyklace Používané termoplasty jsou absolutně volné od fluorovodíků (FCKW) a jsou neomezeně recyklovatelné.