Outsert technika

Outsert-Technik

Outsert technika. Tuhost kovu – volnost při tvarování plastu.

Kombinujeme vstřikované montáže s hybridní technikou a vyrábíme hospodárně vysoce integrované outsert-díly v jednom vstřikovacím cyklu.

Hlavní aplikace je u přesných mechanických součástek. Do vstřikovaného dílu montujeme pohyblivé a nepohyblivé funkční části z plastu nalisovaných nebo vystřižených základových desek z kovu. Funkčnost určuje konstrukce spojení tvarů.

Fixovaná montáž. Pevně ukotvený element sedí buď v otvoru se zajištěním proti pootočení, nebo je uvázán na pevnou podpěru. Typické funkce jsou dorazové plochy, připevnění, zpevnění, vyztužení , komíny, kluzná ložiska, pružící elementy, fixace, vedení, konzoly, západky pro uchycení nebo ovládací křivky.

Sestavované prvky otáčecí. Součást v kulatém otvoru je otočná. Typické funkce jsou otočné knoflíky, páky, vačkové kotouče, ovládací pohony nebo ozubená kola.

Sestavované prvky posuvné. Některý díl může být posuvný v přímém nebo konstantně zakřiveném dlouhém otvoru. Typické funkce jsou kameny kulis, aretace nebo blokovací mechanismy.

Podle požadavku jsou používány výstřižky, lisované díly nebo ohýbané díly z různých materiálů jako nosné desky. Typickými materiály pro nosné desky jsou hliník, plasty zesílené uhlíkovým vláknem, měď, mosaz nebo ocel. Technicky vylepšené montážní celky vzniknou rozšířením o vícekomponentní vstřikování nebo o techniku vkládaných prvků.

Laserové značení

Přesný typ písma. Laserové značení plastových dílů.

Laserové popisy mají srovnatelnou odolnost s materiálem plastového dílu. Jsou odolné vůči rozmazání a trvanlivé. Laserová značení mohou být vyráběna v rychlém taktu a současně jednotlivě.

Laserové značení je možné modifikováním plastů. Typ materiálu, typ písma a kontrast definuje proces. Většinou vložíme již před výrobou plastových dílů speciálně nastavené aditivum do granulátu. Tak začíná již před výrobou plastového dílu příprava pro kvalitní laserový popis. Cíleně aktivujeme toto energií pronikajícího laseru do povrchu umělé hmoty, popis se zobrazí.

Plastové převody

Kunststoffgetriebe mit POM-Zahnrädern

Rychlé řazení. Jemná mechanika s plastovými ozubenými koly v čelním soukolí.

Převodový mechanismus kontroly mincí přijímá na různých úrovních impulzy a vydává povely ve velké rychlosti.

V každém prodejním automatu a přístroji na výdej jízdenek s otvorem pro vhoz mincí je vestavěn kontrolní přístroj na mince, komplexní přístroje s kontrolní elektronikou a mechanikou.

Hlavní čelní soukolí přebírá reakce výsledku testu. Skládá se z přesných ozubených kol s nejmenšími moduly. Horní posuvný mechanismus dopraví  přezkoušené a identifikované mince spolehlivě a rychle do určené šachty.

Plastová ozubená kola jsou vyráběna ve velkém počtu kusů. Nasazujeme výkonné vícenásobné vstřikovací nástroje se systémem horkých vtoků. Tvarové dutiny s obrysy zubů pro čelní ozubená kola jsou vyrobeny z otěruvzdorné oceli. Aktuální tvar zubu je v modulu opraven k vykompenzování smrštění.

Vstřikovaný nosič nástroje nahrazuje stavební skupinu

Träger mit eingesteckten Werkzeugmagazinen

Jeden výlisek nahradí celou stavební skupinu. Nosič nástroje pro obráběcí centra v přesném strojírenství.

Držák zásobníku pro frézovací a vrtací nástroje byl původně sestaven z 34 jednotlivých dílů. Změnili jsme koncepci a držák zásobníku přestavěli na výrobu v termoplastickém vypěnění (TSG). Jako materiál jsme zvolili rázuvzdorný a rozměrově stálý styrol/butadien (SB). To poskytuje robustní a nevšedně tvarované výrobky.

Podařilo se nám všechny jednotlivé díly nahradit jedním funkčním, integrovaným dílem z plastu. Přitom byla snížena vlastní hmotnost nosiče nástroje a ložná kapacita v rámci dané celkové hmotnosti mohla být zvýšena z 10 na 14 zásobníků na držák.