Přesný typ písma. Laserové značení plastových dílů.

Laserové popisy mají srovnatelnou odolnost s materiálem plastového dílu. Jsou odolné vůči rozmazání a trvanlivé. Laserová značení mohou být vyráběna v rychlém taktu a současně jednotlivě.

Laserové značení je možné modifikováním plastů. Typ materiálu, typ písma a kontrast definuje proces. Většinou vložíme již před výrobou plastových dílů speciálně nastavené aditivum do granulátu. Tak začíná již před výrobou plastového dílu příprava pro kvalitní laserový popis. Cíleně aktivujeme toto energií pronikajícího laseru do povrchu umělé hmoty, popis se zobrazí.