Verklebt: Strömungstechnische Spritzgussteile aus Terluran (ABS)

Rady. Lepení termoplastů.

Určení procesu lepení je komplexní úkol. Volba součástek pro lepení a vhodného lepidla dle situace použití, zkušební lepení s dostatečně intenzivními testy, příprava součástek pro lepení zdrsněním a očištěním a vlastní proces lepení musí být pro racionální a úspěšné lepení v klidu promyšleno a pečlivě provedeno.

Tyto zde poskytnuté pokyny pro lepení termoplastů jsou všeobecným vzorem a měly by být pomocí při řešení problému. Rady nejsou bez zkušebního lepení a dostatečného testu na zvláštní aplikaci přenosné. Nezaměřují se na soukromé osoby. Pro nahodilé opravy v domácnosti zabezpečuje Huntsman praktický výběr produktu Go Araldite.

Právně závazná záruka určitých vlastností  nebo schopnost pro konkrétní účel použití nemůže být z těchto údajů odvozena. Rady dáváme na základě našich nynějších zkušeností a znalostí. Nepředstavují obchodní pokyny. Ty najdete v návodu k použití na obalech nebo přibalených listech k lepidlům nebo se můžete informovat u jejich dodavatelů.

 

Info-Box: Nákup

Nejsme prodejcem představených lepidel. S nákupem Vám pomůže místní obchodník, velkoobchodník (např. Bodo Möller Chemie), strana výrobce nebo nákupní platforma.

Info-Box: Bezpečnostní pokyny

Při styku s chemikáliemi a lepidly se vždy doporučuje pracovat v dobře větraném prostoru. Prosím noste vhodný ochranný oblek a respektujte bezpodmínečně symboly nebezpečnosti na obalech a poučení, popř. bezpečnostní pokyny výrobce!

Způsoby spojování plastových dílů.
Lepení polyamidu.

Rozpouštědlové lepidlo

Lepidlo: Kyselina methanová (všeobecně označována jako kyselina mravenčí)
Použití: PA 6 proti PA 6
PA 66 proti PA 66
Pracnost: Lepené plochy očistit, osušit a nechat odvětrat. Kyselinu mravenčí před zpracováním zahustit 5 - 10 % polyamid-granulátem. Obě plochy natřít koncentrovanou kyselinou mravenčí.

Pozor: Kyselina methanová je leptavá. Prosím respektujte bezpečnostní listy a pokyny výrobce.

2-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaná epoxidová pryskyřice, např. Araldite 2011
Použití: PA 6 proti jiným materiálům, přednostně velké plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, acetonem odstranit prach a nechat odvětrat. Základní nátěr např. Reduxem K6 (Ciba Geigy) nebo namořením kyselinou chromsírovou zvyšuje přilnavost.

1-složkové lepidlo

Lepidlo: Kyanoakrylát, sekundové lepidlo
Použití: PA 6 proti jiným materiálům, přednostně malé plochy
Pracnost: Pro lepší přilnavost plochy zdrsnit. Lepené plochy očistit a odmastit acetonem. Osušit a nechat odvětrat. 

1-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaný polyuretan, např. Loctite 3951
Použití: PA 6 proti jiným materiálům, trvale pružné spojení velkých ploch, dobrá těsnost rovněž u nestejnoměrných spár.
Pracnost: Plochy zdrsnit, prach odmastit acetonem. Základní nátěr (Loctite 7251 nebo Loctite SF 770) zvyšuje přilnavost.
Způsob spojování plastových dílů.
Lepení polyacetalu (POM).

Rozpouštědlové lepidlo

Lepidlo: Hexafluoridaceton (HFA) jako seskvihydrát
(kontakt: Merck Millipore)
Použití: POM proti POM
Pracnost: Lepené plochy očistit, osušit a nechat odvětrat. Obě plochy jedenkrát natřít lepidlem.

Pozor: Rozpouštědlo je jedovaté, dráždí dýchací cesty. Prosím respektujte bezpečnostní listy a pokyny výrobce.

2-složkové lepidlo

Lepidlo:

modifikovaná epoxidová pryskyřice, např. Araldite 2011 nebo
modifikovaný polyuretan, např. Araldite 2018

Použití: POM proti jiným materiálům, přednostně velké plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, acetonem odstranit prach a nechat odvětrat. Aktivace povrchu podkladovým roztokem nebo pomocí namoření kyselinou fosforečnou. Předúprava je obtížná a měla by být schválena výrobcem lepidla.

1-složkové lepidlo

Lepidlo: Kyanoacrylát, sekundové lepidlo
Použití: POM proti jiným materiálům, přednostně malé plochy
Pracnost: K zlepšení přilnavosti plochy zdrsnit. Lepené plochy očistit a odmastit acetonem. Osušit a nechat odvětrat. Základovat např.  Loctite SF 7239 nebo Sicomet-Primer CAP3 (Sichel, Hannover). 
Způsob spojování plastových dílů z polyesteru.
Lepení PET a PBT.

2-složkové lepidlo

Lepidlo:

modifikovaná epoxidová pryskyřice, např. Araldite 2011 nebo
modifikovaný polyuretan, např. Araldite 2018

Použití: PET a PBT proti jiným materiálům, přednostně větší plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, acetonem odstranit prach a nechat odvětrat.

1-složkové lepidlo

Lepidlo: Kyanoacrylát, sekundové lepidlo
Použití: PET a PBT proti jiným materiálům, přednostně malé plochy
Pracnost: K zlepšení přilnavosti plochy zdrsnit. Lepené plochy očistit a odmastit acetonem. Osušit a nechat odvětrat. 
Způsoby spojování plastových dílů z polyolefinů.
Lepení polyetylenu (PE) a polypropylenu (PP).

 

1-složkové lepidlo

Lepidlo: Kyanoacrylát, sekundové lepidlo
Použití: PE nebo PP proti jiným materiálům, přednostně malé plochy
Pracnost: K zlepšení přilnavosti plochy zdrsnit. Lepené plochy očistit a odmastit acetonem. Osušit a nechat odvětrat. Základovat např. Loctite SF 7239 nebo Loctite SF 770.

2-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaný acrylát, např. Scotch-Weld DP 8005 od 3M
Použití: Strukturální lepení PE nebo PP proti jiným materiálům, přednostně větší plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, acetonem odmastit a nechat odvětrat.
Info-Box: Nepolární plochy

Polyolefiny jsou z důvodu svoji nepolární plochy anti-adhezní, tudíž nevhodné k lepení. Jsou lepitelné až na níže uvedené výjimky  jen po intenzivní aktivaci plochy, např. pomocí korónového výboje nebo moření kyselinou sírovou.

Způsob spojování plastových dílů z polymerů styrenu.
Lepení polystyrenu (PS), styrol-butadienu (SB), ABS a PPO (Noryl).

Rozpouštědlové lepidlo

Lepidlo:

Butanon (všeobecně označen jako methyl-ethyl-keton, MEK)

Použití:

PS nebo SB vzájemně
ABS vzájemně
PPE vzájemně

Pracnost: Lepené plochy očistit, osušit a nechat odvětrat. Jednu nebo obě lepené plochy jednou natřít. Viskozita rozpouštědla může být zvýšena tím, že bude přidán granulát příslušného plastu.

Pozor: Methyl-ethyl-keton (MEK) je snadno zápalný a dráždivý. Prosím respektujte bezpečnostní listy a pokyny výrobce.

2-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaná epoxidová pryskyřice, např. Araldite 2011
Použití: PS, SB, ABS nebo PPE proti jiným materiálům, přednostně velké plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, metanolem odstranit prach/odmastit a nechat odvětrat.

1-Komponenten-Klebstoff

Lepidlo: Kyanoakrylát, sekundové lepidlo
Použití: PS, SB, ABS nebo PPE proti jiným materiálům, přednostně malé plochy
Pracnost: Lepené plochy očistit a odmastit metanolem. Osušit a nechat odvětrat. 
Způsob spojování plastových dílů.
Lepení polykarbonátu.

2-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaný polyuretan, např. Araldite 2018
Použití: Strukturální lepení polykarbonátu vzájemně nebo proti jiným materiálům, přednostně větší plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, methylalkoholem odstranit prach a nechat odvětrat.

 

1-složkové lepidlo

Lepidlo: Kyanoakrylát, sekundové lepidlo
Použití: Polykarbonát vzájemně nebo proti jiným materiálům, přednostně malé plochy (jinak silikonové lepidlo)
Pracnost: Pro lepší přilnavost plochy zdrsnit. Methylalkoholem lepené plochy očistit a odmastit. Nechat osušit a odvětrat.

UV-vytvrditelné 1-složkové lepidlo

Lepidlo: např. Permabond UV
Použití: Polykarbonát proti sklu, kovu a plastu. Minimálně jeden lepený díl musí být transparentní.
Pracnost: Očistit a odmastit lepené plochy. Nechat osušit a odvětrat.
Info-Box: Koroze za napětí- citlivost

Polykarbonát (PC) je citlivý ke korozi za napětí, lepený spoj by měl být pečlivě přezkoušen, aby byly vyloučeny škody.

Způsob spojování plastových dílů z polyarylsulfonů.
Polysulfon (PSU) a polyetersulfon (PES).

Rozpouštědlové lepidlo

Lepidlo: Dichlormethan (také methylenchlorid, DCM) 
Použití: PSU proti PSU
PES proti PES
Pracnost: Lepené plochy očistit, osušit a nechat odvětrat. Obě plochy jednou natřít rozpouštědlem. Viskozita rozpouštědla může být zvýšena tím, že bude přidán granulát příslušného plastu (5 % PSU nebo až 15 % PES).

Pozor: Rozpouštědlo dichlormethan je zdraví škodlivý. Měl by být používán ochranný oblek včetně rukavic. Latex- nebo nitril-rukavice nejsou dostačující. Místo toho by měly být použity rukavice z vitonu. Prosím respektujte bezpečnostní listy a pokyny výrobce.

2-složkové lepidlo

Lepidlo: modifikovaná epoxydová pryskyřice, např. Araldite 2011
Použití: PSU, PES proti jiným materiálům, přednostně velké plochy
Pracnost: Lepené plochy osušit, zdrsnit, odstranit prach a nechat odvětrat.