Morfologie plastu. Mikroskopické rozbory plastových dílů dávají vysvětlení o kvalitě materiálu a parametrech zpracování.

Pod mikroskopem pozorované plastové díly se zdravým materiálovým složením zobrazí vysokou homogenitu a vyvážený režim pnutí.

Následujících pět příkladů ukazuje zdravý obraz struktury. 

 
Gefügebild eines Polyamid 6 zeigt hohe Kristallinität
Bez napětí: Rovnoměrné složení polyamidu 6 (PA 6) ukazuje vysokou krystalinitu.
Gefügebild eines Polyamid 66 PE zeigt die eingebetteten Schmierdepots
Uložiště maziva: Vložené mazivo do polyamidu 66 je zřetelně k rozpoznání. Plněno měkkým polyetylenem (PA 66 PE).
Gefügebild eines Polyacetals zeigt den spannungsarmen Randbereich eines zerspanten Fertigteils
Obráběný polyacetal (POM): Mikrotomový řez ukazuje okraj bez pnutí obráběného dílu z polyoxymetylenu.
Gefügebild der Randzone eines spritzgegossenen Gehäuseteils aus Acryl/Butadien/Styrol
Dobrá struktura: Obraz struktury ukazuje vytvořenou okrajovou oblast vystříknuté plastové skříně z akryl/butadien/styrolu (ABS).
Die Qualitätskontrolle mit dem Mikroskop zeigt die Verteilung der Kurzglasfasern eines modifizierten Polyphenylenoxids

Rovnoměrné rozložení: Kontrola kvality na mikroskopu ukazuje, že krátká skleněná vlákna jsou rovnoměrně rozvířena. Důležité pro zatížení této konstrukční součásti z modifikovaného polyfenylenoxidu (PPE GF30).

 

Detekce chyb dvojitým lomem. Zviditelnit napěťová pole a tokové struktury.

 

Nejen chemické složení, nýbrž také zpracování ve velké míře ovlivňuje funkčnost plastového dílu.

Pro částečně krystalické plasty je morfologie, též nazýváno plastografie, cenná pomoc, aby bylo možno zjistit děje při vstřikování. Morfologie nás nechá nahlédnout do plastového dílu a porozumět souvislostem, které zůstanou normálnímu pozorovateli skryty.

Skutečnost, která přispívá k optimalizaci výroby a dává vědecký základ pro zajištění kvality.

 
Zahnkopf eines Zahnrades aus Polyacetal (Doppelbrechung)
Napěťové pole: Dvojitý lom světla zviditelní napěťové pole na hlavě zubu ozubeného kola z polyacetalu (POM).
Konstruktionsbedingtes Spannungsfeld in einem Spritzgussteil aus Polyamid 66
Konstrukčně podmíněná napětí: Změna směru v tomto výlisku z polyamidu 66 (PA 66) způsobí vnitřní napětí. Objeveno použitím dvojlomu.
Fließstruktur an der Zahnflanke eines spritzgegossenen Zahnrades
Struktura toku: Vnitřní napětí na boku zubu vstřikovaného ozubeného kola jsou v dvojlomu zřetelně patrné.
Feinkristallines Gefüge eines spritzgegossenen Zahnrades aus Polyamid
Jemně krystalický: Polyamid je jemně krystalický materiál. V důsledku konstrukčních jednotlivostí mohou u vstřikovaných dílů vznikat pnutí. Zde zřetelně patrná na patě zubu plastového ozubeného kola.
Zahnfuß eines Zahnrades mit leicht erkennbaren Spannungen und einer deutlichen Fließstruktur
Analýza ozubeného kola: Pata zubu plastového ozubeného kola s patrným pnutím a na základě vstřikovacího procesu vzešlá struktura toku.