Plastové trysky

dwd

Všechno je to v „trysce“. Plastové trysky na míru mají velký význam.

Plastové trysky jsou součásti strojů pro optimalizaci průtoku a používají se v mnoha oblastech fluidní techniky. Průřez výstupu mění průtok a tlak. Optimální konstrukce proudění se postará o nízké energetické ztráty.

V naši moderní nástrojárně a obrobně vyrábíme cenově výhodné aerodynamické plochy bez omezení s obrysy zajišťujícími optimální proudění. Díky našim dlouholetým zkušenostem lze kritická místa rozpoznat a eliminovat již při návrhu. Tím zajistíme potřebnou životnost nástroje a zároveň nabízíme konstrukce s optimální hmotností a náklady.

Naši odborníci vám rádi pomohou s optimalizací vašich plastových dílů. Po krátké konzultaci s vámi nakombinujeme to, co je technicky proveditelné a ekonomicky výhodné.

navrtávač pinů

Pinbohrgerät

Navrtávač pinů. Vrtání přesných modelů v dentální medicíně rychle a spolehlivě.

Přesně slícovaná zubní náhrada předpokládá precizní zhotovení zubního modelu. Ztíženo je to přirozenou rozpínavosti sádry, proč se dále neshoduje zubní oblouk po expanzi se stavem v ústech. 

Aby byl minimalizován vliv této rozpínavosti, jsou používány v dentální medicíně přístroje pro navrtávání pinů, s kterými lze nechat vyvrtat umístění kolíku do plastové desky přesně, rychle a spolehlivě. Je upnuta do deskového upínacího přípravku, který je navíc ještě magneticky fixován, aby byla pozice vrtání přesně zajištěna. S pomocí laseru může uživatel pozici vrtání na otisku zubního oblouku jednoduše najít a spustit proces vrtání.

Ty do plastové desky uložené informace o poloze kolíků pro vrtané otvory, slouží pro přesné nastavení polohy sádrou vyplněného zubního oblouku. Tím je proti působící expanze sádry přesně popsaná a zobrazen přesný ústní stav pacienta na modelu.   

Plastové díly krytů představeného přístroje pro navrtávání pinů jsou vyráběny z materiálu styren-butadien termoplastickým vypěněním a jsou odolné vůči hoření podle UL 94 V-0. Pro proud laserového paprsku se zakládá hliníková trubka do nosného ramínka zadního dílu. Tato o 90 stupňů ohnutá kabelová trubka je před procesem vstřikování do nástroje vložena a následně obstříknuta.

Čelo přístroje pro navrtávání pinů má prostupy pro vrtací přípravek, magnetický držák desek a dvě ovládací tlačítka. V prostupech pro tlačítka je vždy po jednom závitu, který je vytvarován ve formě závitového trnu, ten je po sejmutí krytu ručně vytočen. Procesní postup, který může probíhat při vyšším počtu kusů  také automaticky. Zde je ale za účelem nižších nákladů na nástroj  řešeno jednoduše a manuálně. Ze zadní strany komíny pro šrouby mají vylisované otvory pro samořezné PT-šrouby, takže při následné montáži mohou být  všechny další komponenty jednoduše a rychle našroubovány.

 

 

 

 

 

 

 

 

TSG-sada krytů

Gehäusesatz gefertigt im Thermoplastischen Schaumguss, TSG

Multifunkční analyzační přístroj. Skupina krytů s mnoha montážními variantami.

Kryty jsou flexibilní, umožňují mnohotvárné rozhraní k dodatečné zástavbě modulů. Jemné spáry umožňují dobré zaklapnutí a na zadní straně krytu jsou otvory pro příruby a  konektory. Yellow Design analyzační přístroj zvýraznil. Projekt získal IF Design Award a německou cenu za design.

IF product design award 1999
dpbb design preis brandenburg 1999

Tento modulový koncept analyzačních přístrojů je vhodný do různých oblastí použití: zpracovává jednotlivé vzorky nebo pracuje plně automaticky. Je umístěn  staticky na laboratorním stole nebo mobilně v průmyslové výrobě. Analyzuje tekuté látky a prášky, také v lékařské laboratoři, ve farmacii, ale i v potravinářském průmyslu.

Výrobek je složen ze  6 různých součástí. Všechny kryty vyrábíme z jednotného materiálu  termoplastickým vypěňováním (TSG). Vybraný Styrol/Butadien (SB)  je houževnatý, zároveň tvarově přátelský materiál pro kryty. V naší lakovně provedené strukturové lakování podtrhuje hodnotu a oprávněnost investice: Třívrstvé lakování plochy zvyšuje tvrdost a chemickou rezistenci výrobku. Naše Nástrojárna vyrobila sadu nástrojů ve velmi krátkém termínu..

PP/EPDM a SB-TSG

Instrumentenhalter aus PP/EPDM (TPE-V, Santoprene) und Styrol-Butadien TSG

Oněmělý měkký, zatížený tvrdý. Komfortní zásobník nástrojů pro medicínskou techniku z funkčních plastů.

Uživatel terapeutických a diagnostických zařízení se soustředí na svůj medicínský úkol. Podružné držáky by neměly odvracet pozornost. Bezproblémové uchopení a odkládání nástrojů udržuje koncentraci.

Držáky nástrojů jsou vystaveny úderům a nárázům, mnohdy trochu drsným. Držáky jsou proto dostatečně robustně konstruovány a vyrobeny z vysoce výkonných plastů.

Montáž versus 2K-vstřikování. Montáž, výrobní dávka, zadání návrhu, chemická odolnost, síly. Velký výčet požadavků rozhoduje o naší výrobní strategii pro díly na medicínské přístroje. Sestava dílů se skládá ze 3 materiálů. Kovový díl a základní tělo z SB-TSG vyrábíme metodou vkládání. Z důvodu malého počtu kusů nepoužíváme pro měkčené díly naše 2K-vstřikování. Zde se osvědčila, jako cenově výhodnější, oddělená výroba s následnou montáží.

Tuhý rám. Silnostěnný, pevný a tuhý je nosný díl. Je vyroben termoplastickým vypěněním z styrol/butadienu TSG (SB-TSG). Zastříknutý kovový kolík přesně polohuje držák. Pouze jedním šroubem je upevněna v konečné poloze sestava dílů na šasí přístroje. 

Měkké tlumení. Tlumicí díly vyrábíme z termoplastického vulkanizátu (PP/EPDM, TPE-V) vstřikováním. Vlastnosti materiálu elastického polymeru dovolují uživateli bez poškození a nehlučně odkládat nástroje. Výrazná přilnavost navíc zabezpečuje polohu.

Plasty v medicínské technice

Vysoce výkonné plasty. Speciální požadavky medicínské techniky.

Medicínská technika klade na naše plastové díly speciální požadavky Námi zpracovávané polymery síry a polyimidy tyto optimálně splňují Narůstají téměř každým zadáním v této náročné oblasti.

Přizpůsobený postup, zpracování nových vysoce výkonných plastů a stále rostoucí zkušenosti nástrojárně nám umožňují trvale realizovat inovativní plastové díly se vzrůstající komplexností.

Naše plasty do medicínských aplikací a pro diagnostické systémy zaujímají stále nové obory činnosti, které dnes rozhodně přispívají k rozvoji medicín.

Fyziologická nezávislost

Při kontaktu s medicinálními látkami nesmí dojít k jejich znečištění. Plastové díly v medicínské technice musí podle podmínek použití splňovat nařízení dle FDA, USP Class VI nebo BfR.

Dokonce i přísnou americkou ASTM F 702-81 týkající se extrahovatelných biologických zbytků splňujeme dnes s moderními, speciálně nastavenými materiály (biokompatibilita).

Opakovaná sterilizace

Opakovaná sterilizace zajišťuje spolehlivost našich plastových dílů při dlouhodobém nasazení v medicínské technice V protikladu k výrobkům pro jednorázové použití, které jsou po upotřebení zlikvidovány, jsou naše výrobky z polysulfonu a polyimidu dlouhodobou investicí.

Přitom stoupá požadavek na sterilitu plastových dílů a tento trend bude v budoucnu zesilovat. Zde nabízíme materiály s velkými rezervami pro různé sterilizační metody. Naše plastové díly z polysulfonu a polyimidu je možno sterilizovat v autoklávu i při vyšších teplotách pro vynikající odolnost proti hydrolýze, nechají se dokonce i sterilizovat Γ- a β- paprsky jakož i ethylenoxidem (EtO).

Hochleistungskunststoffe in der Medizintechnik
Spolehlivost: Správně zvolené a aplikované jsou plasty s možností sterilizace a odolné vysokým teplotám a chemii. Ale jsou též transparentní. Tudíž může lékař pozorovat procesy.

Velký potenciál ke snižování nákladů

Moderní plasty odolávající vysokým teplotám nahrazují pro svou efektivnost stále více používané sklo, neboť jsou nerozbitné a netříštivé.

Vývojovému pracovníkovi medicínských přístrojů umožňují univerzální funkce, dovolují vysoký stupeň integrace a jsou navíc cenově příznivější pro výrobu.

Odbourání stresu prostřednictvím návrhu

Návrháři dají nové materiály dodatečnou volnost v konstrukci. Neboť lékaři, výrobci přístrojů a návrháři mají stejný cíl: Medicínské přístroje pro pacienty vytvořit zajímavě a zanechat méně hrozivých dojmů. Dobrý průmyslový návrh dosáhne tento cíl nasazení inovativních materiálů a výrobních metod.

Jeden z důležitých stavebních kamenů v úsilí, zvýšit úspěch ošetření odbouráním stresu v léčbě.

kryty pro laboratorní centrifugy

Laboratorní centrifugy pro zkoušky krve. Agresivní čistící prostředek je tolerován.

Řídící panel laboratorní centrifugy je umístěn ve stojanu skříně. Díly skříně jsou vyrobeny termoplastickým vypěňováním (TSG) nastříknuty třemi vrstvami laku. Zároveň je základní materiál kompaktně probarven v odstínu laku.

Intensivní čištění agresivními prostředky je materiálem skříně a laku tolerováno.

Funkce povrchu

Funkce se setkává s designem. Přidaný užitek díky funkčním povrchům.

Povrch určuje image Vašich výrobků: Barva podtrhuje formu a tvar krytových dílů. Provedení krytu potvrzuje kvalitu výrobku. Lakované plochy – jako dominující prostředek ztvárnění – pomohou Vašemu výrobku se identifikovat a odlišit. Vzbudíte pozornost a trvalý dojem. Povrch je ale také více než pouze půvabný, barevně brilantní a perfektní. Představuje ochrannou vrstvu proti působení okolního prostředí a rozšiřuje funkční možnosti kvalitních technických dílů z plastů.

Elektrické odstínění

Stínicí vrstva pro elektromagnetickou kompatibilitu EMV, pro účinné odstínění proti elektromagnetické interferenci (EMI) před externími vlivy a pro odvod statické elektřiny k ochraně před nekontrolovaným výbojem (ESE, ESD).

Ochranný lak

Moderní systémy lakování chrání trvale kryty a opláštění

  • před chemickou korozí čisticími a desinfekčními prostředky a jinými agresivními látkami
  • před graffiti
  • před UV-zářením a atmosférickými vlivy

Laky zlepšují schopnost a trvanlivost plastových dilů.

 

Ultrazvukový rozprašovač z polysulfonu

Vorschaubild: Medizingerät mit Verneblerkammer aus Polyulfon

Ultrazvukový rozprašovač z nerozbitného polysulfonu. Názorná aplikace pro sterilizovatelné rozprašovací zásobníky z plastu.

Samonosná skříň je vyrobena termoplastickým vypěněním (TSG). Její povrch je upraven k možnému čištění. Vnitřní prostor je funkčně využit: průduchy, upevnění filtrů, úschovna kabelů, výstupky pro upevnění, dělicí příčky a další jednotlivosti jsou uspořádány těsným vložením.

Elektromagnetické rušení je vyloučeno pomocí zevnitř naneseného nástřiku niklem (EMV). Dokončeno vnějším strukturním lakováním.

Sterilizovatelný polysulfon. Vícedílný rozprašovací zásobník je přesný výlisek vyrobený z transparentního polysulfonu (PSU) s kouřovým zabarvením. Vysoké požadavky na přesnost a na těsnost rozprašovacího systému jsou zaručeny. Polysulfon se svou amorfní strukturou je tvarově stálý a chemicky odolný. V medicíně jsou používány rozličné postupy sterilizace. Tyto zatěžují součástky chemicky při vysokých teplotách. Díly z polysulfonu jsou připravovány pro tuto aplikaci v jednom vstřikovacím procesu se zapojeným zušlechtěním.

Panel přístroje pro zdravotnickou techniku z SB-TSG

Bedienfront in der Medizintechnik

Modulárně zabudovaný panel přístroje pro zdravotnictví. Přesnost a tvořivost termoplastického vypěňování (TSG).

Požadavky průmyslového designu jsme za pomocí  termoplastického vstřikování plastů vypěněním (TSG) nekompromisně provedli. Panel přístroje z plastu s integrovaným displejem sestává z více plastových dílů: rám displeje, čelní panel, držák panelu a různých krytů.