Ochrana dat. Citlivý proces na www.lpm.cz s osobními údaji.

Děkujeme za návštěvu našich internetových stránek. Téma Ochrana dat má v LPM nejvyšší prioritu. Informujeme Vás na této stránce, jak provádíme ochranu dat a které informace během návštěvy našich stránek evidujeme a jak je používáme.

Evidence dat

Pokud navštívíte naše stránky, budete automaticky, tedy také bez registrace, všeobecně informováni a nebudou požadovány osobní údaje Použitý server ukládá standardně jméno vašeho internetového provideru stránky, ze které nás navštívíte; stránky, kterou u nás navštívíte a Vaši IP-adresu. Tyto informace uchováváme v anonymitě. Budou výhradně použity ke zlepšení atraktivity, obsahu a funkčnosti našich stránek.

Vaše dat nebudou poskytnuta externím poskytovatelům služeb.

Výběr a zpracování osobních dat

Osobní data budou pouze pořízena, pokud nám je poskytnete např. v rámci registrace, vyplnění formuláře nebo zaslání e-mailu, v rámci poptávky nebo objednávky výrobků nebo služeb nebo v rámci požadavku na náš informační materiál. Osobní data a obsah zůstanou u nás a našem provideru. Vaše osobní údaje nebudou v žádné formě poskytnuty třetí osobě. Vámi poskytnuté údaje a osobní data budou použita, pouze pro smluvní závazky a pouze s vaším souhlasem.

Váš souhlas s použitím Vašich osobních dat můžete vždy odvolat e-mailem na naší Tiráž e-mail-adrese

Uchování dat

Uchováváme osobní data tak dlouho, jak je nutné provádět a poskytovat služby, které jste si přáli nebo ke kterým máme vaše svolení, pokud tomu nebrání další zákonné nařízení.

Info-Box Cookies

Pro další funkce používají naše stránky Cookies, např. pro použití a k poskytnutí našich služeb.

Pokud se chcete Cookies a s ním spojených funkcí na našich internetových stránkách zříci, tak si můžete přečíst návod na Browseru. Pokud si jej musíte nastavit, tak tento, nový Cookies nebude dále akceptován nebo bude vymazán dřívější Cookies.

Zde se také dozvíte, jaká potřebná nastavení jsou nutná, z vašeho Browseru obdržíte upozornění na nový Cookies.

Informační a opravné právo

Máte právo, obdržet informace o vašich u nás uložených osobních datech, tyto přezkoušet, popřípadě opravit a vymazat. K tomu použijte e-mail na naši Tiráž známé e-mai adrese. Vymazání není možné u údajů ,které  jsme povinni ze zákona spravovat.

Aktuality

Stálý rozvoj internetu a technický pokrok nás nutí čas od času dále upřesňovat a rozvíjet naše opatření k ochraně dat a údajů. Vyhrazujeme si zde právo k provádění požadovaných změn.

Prosím neváhejte se na nás obrátit v případě dotazů anebo změn.