Navrhování kluzných ložisek z plastů.

K výpočtu je jako základ vzato ložisko, které se skládá z ocelového hřídele, ložiskové pánve z termoplastu a kovové skříně.

Vychází se z toho, že teplo vznikající třením je z části odvedeno přes hřídel a prostřednictvím ložiskové pánve přes skříň. Zatížení definuje teplo vznikající v ložiskové pánvi. Vytvořením teplotní rozvahy je vyzkoušen výpočet provozní teploty ložiska. Vedle toho je zjištěn tlak, jakož i pv-hodnota, která je ale pouze pro porovnání a potvrzena  jen pro suchý provoz ložiska. Naproti tomu také pro mazané ložisko je zkouškou zdůvodněn výpočet přes teplotu ložiska..

Termoplastické ložiska mohou být nemazaná bez toho, aniž by docházelo k zadírání. Každé mazání však, i když to bude pouze dodatečné mazání, redukuje koeficient tření a tím teplo vznikající třením a zvyšuje tak možnost zatížení ložiska.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem výpočet. Samozřejmě zdarma.

Vyberte typ kluzného ložiska
Základní hodnoty ložiska
di = [mm]
da = [mm]
b = [mm]
s = [mm]
Základní hodnoty partnera
Směr opracování
Rz = [μm]
Všeobecné základní hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
n = [U/min]
Druh zatížení
ED = [%]
L = [h]
V = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení