Kabelová průchodka

Kabelführung im Wellrohr. Doppelte Trompete aus Polyamid

Trubka místo objímky. Ve flexibilním systému vedení energií se posouvají izolované vlnité roury chráněné proti vybočení v trubce.

Roboty, manipulační zařízení a stroje vyžadují manévrovatelnost. Flexibilní dodávka energií a médií ve vlnovcích je cenově příznivá odezva.

Kabelové svazky a svazek hadic sleduje na uzlu relativní pohyb a změnu směru. Kluzný kroužek s vyformovanou trubkou drží zvlněnou hadici a sleduje úhlový pohyb do uzlového bodu. Podélný pohyb ochranné trubky je možný smýkáním. Středem podělené bočnice zjednodušují údržbu zařízení.

Trubky vyrábíme na zakázku malosériově. Z našich extrudovaných nebo litých trubek obrábíme vlnovce - trubky s úsporou materiálu a cenově výhodně.

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.