3D-frézování

Führungen, Anschläge und Auflagen aus Gusspolyamid verstärken in der Anlagentechnik und in Schwermachinen mechanisch belastete Schwerpunkte.

Frézování v 5 osách. Důkladně projektováno, až do detailu zkonstruováno, přesně vyfrézováno. Polyamidové vedení zachytí velké mechanické síly.

CAD-Systémy v nasazení. Nástroje ke zpracování plastů, Prototypy, CNC-obráběné plastové díly.

CAD-Formáty

  SolidWorks 3D CAD (Daussalt Systèmes)
Mastercam (CNC Software, Inc.)

Datové formáty

2D-Formát DXF
3D-Formáty * Parasolid Version 22.0 (.x_t, .x_b)
ACIS-Kernel verze 19.0 (.sat)
IGES **
STEP AP203/214
STL (pro stereolitografii a laserové slinování)
VDA-FS

Formát pro velká data

Prosím nezasílat žádné soubory ve formátu . ZIP
RAR

Přenos dat

  E-Mail  info@lpm.cz
Kontaktní formulář
CD-ROM / DVD-R
FTP přes ftp.lpm.cz
(prosím zjistit přístupová data)
* Formáty prohlížeče, např. eDrawings, nejsou určeny pro přenos dat.
** Při Unigraphics a SolidEdge používejte prosím Parasolid-formát.

Také pro obrábění plastů používáme obráběcí stroje se stabilním ložem stroje. Tak dosáhneme také u velkých dílů a zesílených plastů přesností, které výrazně přesahují standard.

5-osé frézování je modifikace 3-D obrábění. Fréza je u této techniky stále polohována a přemísťována kolmo k obrobku. Naše 5-osé frézky dovolují dílce obrobit v jedné výrobní operaci. Několikeré upínání odpadá, práce je vykonána hospodárně, obráběný díl je dokonalý.

Plynulý přenos dat. Naše CAD-zařízení a programy v naší konstrukci a oddělení obrábění trvale aktualizujeme podle aktuálních trendů. Při tom sázíme na průchodnost dat až po zhotovení a záruku kvality.

V tabulce najdete soupis možností bezproblémového přenosu CAD-dat.

Rolny pro tvrdá zatížení při rybolovu

Schwerlastrollen aus Polyamid 6 Guss (PA 6 G 210)

Škeble z mořských hlubin. Polyamidové rolny pro vlečnou síť A-Side-System šetří mořské dno.

U pobřeží vzdálených oblastí oceánů jsou loveny škeble a jiní korýši vlečnými sítěmi z hloubky bezmála 1000 metrů. Za nejlepší loviště hřebenatky kuchyňské jsou pokládané Skotsko, Francie a Irsko. Při velkém mořském rybolovu táhne rybářská loď až dvanáct, na jedné oji vedle sebe seřazených, vlečných lan. Oj je osazena velkými polyamidovými rolnami.

Válcovité rolny vyrábíme z polyamidu 6 litý (PA 6 G 210). Litý polyamid je nejvhodnějším materiálem pro toto použití při mořském rybolovu:

  • Litý polyamid je odolný vůči slané vodě, po desetiletí. Všude tam, kde součástky přicházejí do kontaktu s mořskou vodou nebo slanými zpěněnými vlnami, je polyamid žádaný, nejen pro plavidla rybářského průmyslu. Z litého polyamidu vyrábíme tělesa pro prudký náraz, kluzné lišty, lanovnice a lanová vedení, ložiska pro kormidelní peň a pouzdra, nárazníky a těsnicí prvky nebo hnací šrouby remorkérů a lodí. 
  • Litý polyamid má hustotu 1,14 g/cm³, mořská voda 1,03 g/cm³. Litý polyamid je ve slané vodě nadnášen, ale nevyplave. V kombinaci s obrovskou styčnou plochou kotouče nebude mořské dno zhutněno.
  • Malá hmotnost kotoučů ulehčí spuštění a odtažení postroje vlečné sítě s úlovkem na palubu lodí.

Litý polyamid má vynikající vratnou schopnost, styčná plocha kotouče se chová elasticky. Specifický plošný tlak se při nerovnosti povrchu sníží, dosedací plochy budou ochráněny. Rozhodující výhoda v případě překážek na mořském dně.

Ucpávka odvzdušňovacího ventilu

Sperrluftdichtung aus einem hitzestabilisierten Gusspolyamid

Efektivní ucpávka odvzdušňovacího ventilu. Bezkontaktní labyrintové těsnění z teplotně stabilizovaného litého polyamidu.

Bezkontaktní těsnicí systém s odvzdušňovacím ventilem do labyrintu těsnících kroužků zamezuje dlouhodobě a efektivně ztrátě maziva, nezdravým škodlivým emisím a znečištěním.

Únik a znečištění mohou mít drahé následky a vést k prostojům, nejistým pracovním podmínkám, jakož i velkým provozním problémům. Přetlak vzduchu nebo plynu, jakožto dodatečného utěsnění je dlouhodobě účinné. Neexistují žádné dosedací plochy, které se opotřebí.

Pomaluběžná použití s nízkými tlaky představují výzvu pro konvenční utěsňovací metody. Ucpávka odvzdušňovacího ventilu je přizpůsobivá. Přizpůsobí se průhybu hřídele, nekruhovitosti,  axiálnímu posunutí a nepřesnosti souososti.

Vyrábíme malé a velké kroužky odvzdušňovacích ventilů až do průměru 2300 mm, pro velkosériovou výrobu a také pro zvláštní konstrukce. Jsou používány do obráběcích strojů a pro rotující součásti do čerpadel, motorů, turbín, jednotek válcovacích stolic, tiskařských strojů, strojů na výrobu folií a papíru, pohonů lodí, zařízení pro těžbu ropy, zařízení větrných elektráren a speciálních strojů.

Ložisko z polymeru do těžkých strojů

Kuželová ložiska pro těžký průmysl. Olejem plněný litý polyamid předstihl šedou litinu a bronz.

Kuželové ložisko je používáno v páru do podpěrných ústrojí těžkých strojů. Dvě ložiska jsou umístěna proti sobě.

Šedá litina (GG25), litý bronz (Gbz12) a náš samomazný litý polyamid 6 s olejem (PA 6 G 210 Öl) jsou porovnávány jako alternativní materiály. Všechny tři materiály pro kluzná ložiska jsou zpracovávány odléváním. Odléváním vzniknou tvaru blízké polotovary s nepatrným přídavkem na obrábění. Jedna z výhod při výrobě kuželových kluzných ložisek.

Mazání. Kluzné ložisko z šedé litiny vyžaduje permanentní mazání olejem, kluzné ložisko z litého bronzu mazání tukem. Obojí zatěžuje životní prostředí mazacími prostředky.

Naše mazadlem plněná polyamidová ložiska jsou samomazná a mohou být provozována v chodu na sucho. Jsou příznivá pro životní prostředí a zjednodušují konstrukci strojů.

Hmotnost dílu a kilová cena. Polotovary z litého polyamidu stojí jen jednu desetinu. Neboť hmotnost materiálu kluzných ložisek je velmi rozdílná. Hustota materiálů kolísá přibližně osmkrát. Kromě toho stojí kilogram litého bronzu o 10 – 30 % více než polyamid.

Hustota: porovnání hustoty materiálů kluzných ložisek. Kovová kluzná ložiska jsou 7 až 8 krát těžší než polymerní materiály.
  Hustota $ \ \rho \ $
podle ISO 1183
Jednotka [g/cm³]
Polyamid 6 litý, plněný olejem (PA 6 G 210 olej) 1,15
Šedá litina (EN-GJL-250, GG25) ca. 7,2
Litý bronz(CuSn12-C, Gbz12) ca. 8,8

Tuny těžký

Schwerer Rohling gegossen aus Polyamid

Tuny těžký. Velký kus odlitku z polyamidu.

Firma Kern má 50. leté zkušenosti s výrobou velkých litých dílů a tím si vybudovala velmi dobré jméno v oblasti strojírenství. Vyrábíme velké odlitky až do hmotnosti 2,5 tuny. Tradičně vyrábíme všechny polotovary a odlitky ve vlastní slévárně. Tak zkracujeme dodací termíny a zajišťujeme perfektní kvalitu našich výrobků.

2,5

tuny těžký odlitek umí vyrobit naše slévárna z polyamidu. Tento objem odpovídá 17 tunám lité oceli.

Sériové díly vyrábíme technologií odstředivého nebo gravitačního lití. Libovolné součásti  v množství 1 zhotovujeme ručním litím.

Dobrý odlitek. Odlitky zhotovujeme polymerizací z taveniny s homogenní strukturou a vysokou krystaličností: z kaprolaktamu odléváme za velmi příznivé ceny a vyvážené mechanické vlastnosti velmi oblíbený polyamid 6 litý (PA 6 G). Z laurinlaktamu odléváme polyamid 12 litý (PA 12 G).

Naše výrobní postupy a zkušenosti s dlouholetou tradicí, včetně moderního strojního vybavení, garantují polyamidový odlitek bez pnutí. Společně s vynikající otěruvzdorností a vysokou houževnatostí při vysoké pevnosti vznikne velmi dobrý odlitek.

Speciální odlitky. Požadavky na vysoce hodnotné odlitky podle speciálních formulací a aditiv: rázová pevnost a tlumící schopnost, teplotní odolnost a odolnost proti teplotnímu stárnutí, odolnost proti opotřebení a vlastnosti při nouzovém doběhu, tuhost a rozměrová stálost nebo elektrická vodivost odlitku jsou charakteristické vlastnosti, které se mohou přizpůsobit přání zákazníka.

Výroba velkých dílů. Naše CNC-řízené frézovací obráběcí centrum je určeno pro obrábění funkčních ploch a otvorů na odlitcích s maximálními rozměry.

Řezání vodním paprskem

Řezání plastů vodním paprskem

Ostrá voda řeže plast. Velmi přesné řezání vodním paprskem nejnovější generace.

Vysoký tlak protlačuje vodu tryskou, voda získává na tryskací síle. Vodní paprsek se stává ostrým řezným nástrojem. Nejnovější CNC-řízení, komplexní mechanika a stabilní konstrukce stroje označuje naše zařízení vodního paprsku jako výkonný obráběcí stroj.

Z desky vyřezáváme tvarově přesně dvourozměrně. Třetí rozměr dodává síla materiálu. Mimo dvouosé řízení pro tvar má vaše zařízení ve dvou osách řízenou Tilt-A-Jet-výkyvnou hlavu, jako výkyvné vybavení pro kuželový paprsek. Tak stojí jeho plášť stále kolmo k místu řezu. U síly desek do 25 mm dosahujeme přesnosti od ± 0,2 mm, do 50 mm od ± 0,3 mm. Možno je řezat vodním paprskem desky síly až 170 mm.

Studený způsob dělení. Řezání vodním paprskem je studená metoda dělení. Rozhodující plusový bod technologie řezání vodou pro dělení plastů.

Abrazivní řezání vodním paprskem. Převážně využíváme abrazivní řezání vodním paprskem, při kterém přidávané brusivo podporuje proces dělení. Vznikne plocha, která působí jako tryskaná pískem, není zapotřebí další dokončující operace.

Produktivní a flexibilní. Naše stroje pro řezání vodním paprskem vyrábí široké spektrum dílů. Od jednoduchého frézovaného polotovaru pro strojní součásti až po komplexní díly.

Obrábění vodním paprskem.
Výhody obrábění vodním paprskem.
Efektivní obrábění těžko obrobitelných materiálů.
Přípravné práce na polotovaru odpadají. Stroj pro řezání vodním paprskem zpracuje kompletní formát desky.
Žádné opotřebení nástrojů, zvláště u materiálu plněných sklem.
Vysoká reprodukovatelnost výrobní kvality díky velmi dobré regulovatelnosti vodního paprsku.
3

krát rychlejší jako zvuk je vodatedy zrychluje na 1000 ms . Tak precizně vystřihuje plast.

Paul Neudank
pracovník obrábění, Großmaischeid

Mazací pastorek pro větrné elektrárny

Ritzel aus Polyamid. Das zerspante Kunststoffritzel dient als Schmierritzel

Těžké strojírenství. Mazací pastorek pro větrné elektrárny.

Mazací čelní ozubené kolo pro automatické individuální mazání ozubených věnců je používáno v Off-Shore-oblasti.

12

Zubů, ne více. Přesto pozoruhodná hlavová kružnice 420 mm.

Jen s 12 zuby, to je hlavová kružnice o 420 mm a šířce zubu o 300 mm. Průměr hřídele je 200 mm.

Ozubené kolo vyrábíme z vysoce molekulárního polyamidu ve dvoustupňovém procesu výroby. Polotovary vyrábíme v naší slévárně v horizontálním odstředivém lití. Temperování litého polyamidu zvyšuje jeho mechanickou pevnost, zejména houževnatost.

Přesnost boků, zubů a uložení hřídele přináší obrábění na našich přesných obráběcích strojích a strojích na výrobu ozubení.