Sperrluftdichtung aus einem hitzestabilisierten Gusspolyamid

Efektivní ucpávka odvzdušňovacího ventilu. Bezkontaktní labyrintové těsnění z teplotně stabilizovaného litého polyamidu.

Bezkontaktní těsnicí systém s odvzdušňovacím ventilem do labyrintu těsnících kroužků zamezuje dlouhodobě a efektivně ztrátě maziva, nezdravým škodlivým emisím a znečištěním.

Únik a znečištění mohou mít drahé následky a vést k prostojům, nejistým pracovním podmínkám, jakož i velkým provozním problémům. Přetlak vzduchu nebo plynu, jakožto dodatečného utěsnění je dlouhodobě účinné. Neexistují žádné dosedací plochy, které se opotřebí.

Pomaluběžná použití s nízkými tlaky představují výzvu pro konvenční utěsňovací metody. Ucpávka odvzdušňovacího ventilu je přizpůsobivá. Přizpůsobí se průhybu hřídele, nekruhovitosti,  axiálnímu posunutí a nepřesnosti souososti.

Vyrábíme malé a velké kroužky odvzdušňovacích ventilů až do průměru 2300 mm, pro velkosériovou výrobu a také pro zvláštní konstrukce. Jsou používány do obráběcích strojů a pro rotující součásti do čerpadel, motorů, turbín, jednotek válcovacích stolic, tiskařských strojů, strojů na výrobu folií a papíru, pohonů lodí, zařízení pro těžbu ropy, zařízení větrných elektráren a speciálních strojů.