Maschinenelemente aus Gusspolyamid

Strojní součásti z plastu. Definování a návrh lehce proveditelný.

Ve stále nových případech použití prokazují strojní součásti z plastů svoji převahu proti takovým z kovu. S našim online-formulářem Vám pomůžeme s návrhem ozubených kol, kluzných ložisek, kladek a lisovaných per. 

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché a tím hospodárné metody zpracování a utváření skoro neomezených možnosti jsou výhody, které plastům pomáhají k jejich vítěznému tažení. 

Výhody

 • odolný vůči otěru
 • odolný vůči rázu
 • vlastní pružnost zmenšuje specifický tlak na plochu
 • obzvlášť vysoká vratná schopnost (PA a POM)
 • bezúdržbový, neboť samomazný
 • odolný vůči korozi
 • tichý
 • optimální vlastnosti při nouzovém běhu

Materiály

Podle mechanického zatížení zpracováváme neplněné nebo skleněnými kuličkami, skleněným vláknem a uhlíkovým vláknem zesílené plasty. Obzvlášť vysoká teplota prostředí vyžaduje vysoce výkonné plasty, jako např. PEEK nebo elektricky vodivé plasty proti statickému náboji. 

Výroba

Vyrábíme strojní součástky vstřikováním nebo třískovým obráběním z vlastních polotovarů.

Navrhování ozubeného kola

Výpočet ozubeného kola. Návrh plastového ozubeného kola z termoplastu.

Z dnes existujících zkušeností při navrhování čelních ozubených kol z plastů je vytvořená rozsáhlá VDI-norma 2545. Na tomto základě jsme vytvořili program pro výpočet ozubených kol z plastů. Vypočítá vnější ozubení s úhlem záběru od  20°.

Údaje k ozubenému kolu. Prosím zadejte Vaše údaje pro výpočet ozubeného kola a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem poštou výpočet pro plastové ozubené kolo. Samozřejmě zdarma.

Zákl.hodnota kola 1, pastorek
z1 =
n1 = [min-1]
x1 =
Základní hodnota kola 2, hnané kolo
z2 =
x2 =
Všeobecné hodnoty
mn = [mm]
β = [ ° ]
b = [mm]
Výkon
Prosím, zvolte si druh výpočtu:
T1 = [Nm]
T2 = [Nm]
P = [kW]
Podmínky použití
T = [°C]
Odhad teploty ozubení
A = [qm]
L = [h]
ED = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování vodící kladky

Výpočet vodicí kladky. Návrh technických dílů.

Materiál pro vodicí kladky musí být zvolen tak, že se kladky a válečkové dráhy pokud možno málo opotřebí, také při vysokém zatížení. Ke snížení hluku a zvýšení životnosti strojních součástí, jako ložisek, by mělo být tlumeno chvění. Mělo by se zamezit přenosu hluku z pojezdu na ocelovou konstrukci nebo soustavu.

Tyto požadavky splňují ve vysoké míře termoplasty

 • Polyacetal (POM)
 • Polybuthylentherephalat (PBT)
 • Polyamid 6 (PA 6)
 • Polyamid 66 (PA 66)
 • Litý polyamid 6 G 210 (PA 6 G 210)

a obzvláště náš speciálně nastavený

 • Litý polyamid 6 G 212 (PA 6 G 212).

Tyto materiály mají vysokou únavovou pevnost a dobrou vlastnost vrátit se po zatížení do původního stavu. Oproti obvyklým materiálům na kladky, jako ocel nebo ocelolitina, mají nižší modul pružnosti. Proto se zdeformují při zatížení silněji než ocel a vytvoří se tak větší dosedací plocha, specifický tlak bude menší. Současně ale mají také dostačující schopnost vrátit se do původního stavu.

Kladky jsou hospodárně obráběny z těchto polotovarů třískovým obráběním. POM, PA 6 a  PA 66 mohou být zpracovány také vstřikováním.

Vstřikované kladky jsou z výrobně technických důvodů vyráběny (odlehčené s výztužnými žebry a max. tloušťkou stěn 15 mm)  Výpočet takových kladek je nákladný a neměl by zde být vyžadován.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obratem obdržíte vypočtené hodnoty. Samozřejmě zdarma.

Kladka
D = [mm]
B = [mm]
d = [mm]
b = [mm]
Válečková dráha
Tvar válečkové dráhy
r = [mm]
Všeobecné hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
v = [m/s]
Způsob provozu
δz = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování spojení licovaným perem

Spojení licovaným perem. Navrhování strojních součástí z plastů.

Na základě Vašich údajů pro Vás zjistíme hodnotu, přípustnou hodnotu a z toho výslednou integritu pro měrný tlak. Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obratem obdržíte výsledný výpočet. Samozřejmě zdarma.

Základní hodnoty
D = [mm]
[Stück]
L = [mm]
H = [mm]
Ta = [°C]
T = [Nm]
Kontaktní údaje
Oslovení

Navrhování kluzných ložisek z plastů

Navrhování kluzných ložisek z plastů.

K výpočtu je jako základ vzato ložisko, které se skládá z ocelového hřídele, ložiskové pánve z termoplastu a kovové skříně.

Vychází se z toho, že teplo vznikající třením je z části odvedeno přes hřídel a prostřednictvím ložiskové pánve přes skříň. Zatížení definuje teplo vznikající v ložiskové pánvi. Vytvořením teplotní rozvahy je vyzkoušen výpočet provozní teploty ložiska. Vedle toho je zjištěn tlak, jakož i pv-hodnota, která je ale pouze pro porovnání a potvrzena  jen pro suchý provoz ložiska. Naproti tomu také pro mazané ložisko je zkouškou zdůvodněn výpočet přes teplotu ložiska..

Termoplastické ložiska mohou být nemazaná bez toho, aniž by docházelo k zadírání. Každé mazání však, i když to bude pouze dodatečné mazání, redukuje koeficient tření a tím teplo vznikající třením a zvyšuje tak možnost zatížení ložiska.

Prosím zadejte Vaše údaje a klikněte na tlačítko POSLAT. Obdržíte obratem výpočet. Samozřejmě zdarma.

Vyberte typ kluzného ložiska
Základní hodnoty ložiska
di = [mm]
da = [mm]
b = [mm]
s = [mm]
Základní hodnoty partnera
Směr opracování
Rz = [μm]
Všeobecné základní hodnoty
T = [°C]
Fr = [N]
tr = [h]
Fb = [N]
n = [U/min]
Druh zatížení
ED = [%]
L = [h]
V = [%]
Kontaktní údaje
Oslovení