Chytřejší ustoupí. Specifický plošný tlak a vratná schopnost.

Vodicí a lanové kladky z plastu jsou významným konstrukčním prvkem, jestliže spoluběžec, např. ocelové lano, má být pošetřeno při samotné vyšší životnosti kladky.

Lanové kolo z plastu se chová pružně, jednotlivé dráty lana se zatlačují do vrchní plochy a vzniká jedna velká dosedací plocha. Specifický plošný tlak se tím snižuje a životnost lanovnice je podle zkušenosti 2 až 4-krát vyšší, než tomu je u kladek kovových.

Také se u vodicích kladek kvůli pružnosti snižuje Hertzův tlak. Nebude narušena plocha oběhové dráhy. 

Další výhody kladek z plastu

  • vysoce tichý chod
  • dobrá schopnost tlumení
  • vysoká odolnost proti opotřebení
  • dobrá odolnost proti korozi
  • dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • vysoká vratná schopnost
  • příznivý poměr nosné plochy ke hmotnosti
  • hospodárná výroba při obrábění a lisování