Schwerlastrollen aus Polyamid 6 Guss (PA 6 G 210)

Škeble z mořských hlubin. Polyamidové rolny pro vlečnou síť A-Side-System šetří mořské dno.

U pobřeží vzdálených oblastí oceánů jsou loveny škeble a jiní korýši vlečnými sítěmi z hloubky bezmála 1000 metrů. Za nejlepší loviště hřebenatky kuchyňské jsou pokládané Skotsko, Francie a Irsko. Při velkém mořském rybolovu táhne rybářská loď až dvanáct, na jedné oji vedle sebe seřazených, vlečných lan. Oj je osazena velkými polyamidovými rolnami.

Válcovité rolny vyrábíme z polyamidu 6 litý (PA 6 G 210). Litý polyamid je nejvhodnějším materiálem pro toto použití při mořském rybolovu:

  • Litý polyamid je odolný vůči slané vodě, po desetiletí. Všude tam, kde součástky přicházejí do kontaktu s mořskou vodou nebo slanými zpěněnými vlnami, je polyamid žádaný, nejen pro plavidla rybářského průmyslu. Z litého polyamidu vyrábíme tělesa pro prudký náraz, kluzné lišty, lanovnice a lanová vedení, ložiska pro kormidelní peň a pouzdra, nárazníky a těsnicí prvky nebo hnací šrouby remorkérů a lodí. 
  • Litý polyamid má hustotu 1,14 g/cm³, mořská voda 1,03 g/cm³. Litý polyamid je ve slané vodě nadnášen, ale nevyplave. V kombinaci s obrovskou styčnou plochou kotouče nebude mořské dno zhutněno.
  • Malá hmotnost kotoučů ulehčí spuštění a odtažení postroje vlečné sítě s úlovkem na palubu lodí.

Litý polyamid má vynikající vratnou schopnost, styčná plocha kotouče se chová elasticky. Specifický plošný tlak se při nerovnosti povrchu sníží, dosedací plochy budou ochráněny. Rozhodující výhoda v případě překážek na mořském dně.