Vše z jedné ruky

 

Vše z jedné rukyOd konstrukce dílu až po potisk.

Výrobní základna firmy charakterizuje, kolik pracovních kroků je zapotřebí k výrobě dílu a kolik z toho se jich nachází v podniku. V posledních ůetech dochází ke strukturálním změnám, které sebou přináší stálé snižování této výrobní základny.Opačný postup je patrný u dodavatelů, kde požadavky zákazníkem deklarované výroby, malé množství a vysoké požadavky na kvalitu jsou rozhodujícím faktorem pro tak širokou úroveň výrobní základny, jak je to jen možné.

Vytváření hodnot nižší riziko ztráty know-how, větší flexibilita ve výrobě a nezávislost jsou výhody, které tito podnikatelé získají. Koncentrace odpovědnosti na jednoho dodavatele a jednoduchý postup průběhu zakázky jsou výhody pro odběratele.

Základem tohoto konceptu je, že klíčové komponenty, nástroj a polotovary jsou vyráběny v jedné společnosti, ve výrobním  procesu s odpovídající kvalitou. Abychom mohli dodat našemu zákazníkovi vše z jedné ruky, vyžaduje to univerzální vybavení a speciální odborné znalosti pracovníků.

Je velmi obtížné určit optimální šíři výrobní základny dodavatele, protože popsané přínosy se projeví až po provedení procesních úkonů. Na druhou stranu může být výrobní základna pouze tak rozsáhlá, aby byla pravidelně využívána. V opačném případě se ziskovost systému dostává do nerovnováhy a vzniknou procesní a kvalitativní rizika.

Pro příklad použijeme středně velkého zpracovatele plastů s vysokým stupněm výrobní základny, kde se nachází tento výrobní řetězec:

 

Vývoj výrobku

Zákazník již má v této vývojové fázi přístup ke know-how dodavatele, aby určil nejvhodnější technické a ekonomické výrobní postupy a aby provedl správný výběr materiálu. Aplikační technici dodavatele na základě svých zkušeností přezkouší zda tato řešení nezpůsobí problémy ve výrobě anebo tuto výrobu nezdraží.

 

Konstrukce nástroje

Přechod z prvního do druhého kroku procesu je plynulý a v dialogu vzniká výkres dílu. Po uznání platnosti tohoto výkresu jej přebírá konstruktér nástroje, který po zohlednění všech požadavků na konstrukci nástroje a s ohledem na parametry vstřikování nechá vyrobit vstřikovací nástroj

 

Nástrojárna

Plánování výroby nástroje od obstarání suroviny až po zhotovení 3 D dat vede k produktivní výrobě nástroje s krátkým a jistým termínem dodání. Spolupráce vývoje a konstrukce přechází k realizaci během výroby nástroje.

 

Vzorkování

Výroba prvních vzorků je konečný bod tohoto výrobního řetězce. Zkoušky a měření vyžadují vhodná měřidla a CNC měřící zařízení. Po vyjádření se objednavatele na základě výsledků zkoušek se mohou někdy vyskytnout potřeby na optimalizaci, které mohou být díky vlastní nástrojárně rychle provedeny.

 

Vlastní výroba

Při vzorkování použité vstřikovací parametry se stávají základní kostrou sériové výroby. S výrobou nulté série dochází k jejich upřesnění, s důrazem na hospodárnost. Závěrem vzniká stabilní proces pro následující sériovou výrobu.

 

Třískové obrábění

Při malosériové výrobě je tento pracovní postup z důvodu rentability velmi častý. Šikmé tvary ke směru odformování nebo změny dílu pro jiné varianty, jsou třískovým obráběním pořízeny levněji a snižují případné investiční náklady na nástroje..

 

Odstínění

K odvedené statického náboje jsou materiály modifikovány. Jedná se o plasty modifikované sazemi nebo grafitem, nebo následně nanesením elektricky vodivého povrchu pomocí galvanického pokovení a laku na kovové bázi.

.

Lakování

Také i když jsou forma a výlisek definovány jako klíčové komponenty, představuje lakování velmi důležitý výrobní postup. Výchozím bodem pro vysoce kvalitní lakování je příprava povrchu dílu zkušenými pracovníky a roboty. Dále se na základě požadavků zákazníka provádí hladké anebo strukturové provedení. Více pracovních postupů je zde povinností, od broušení přes základování k vrchní lakované vrstvě v požadovaném provedení.

 

Potisk

Poslední variantou ve fázi modifikace je potisk, kdy lakované povrchy získají nápisy a symboly pomocí sítotisku anebo tamponového tisku.

Na základě těchto skutečností se ukazuje, že u komplexních dílů poskytuje vzájemně propojený vývoj a výroba ,tzv. vše pod jednou střechou pro všechny zúčastněné velké synergické výhody.

 

konstrukce

LPM jako systémový dodavatel. Získejte nás jako silného vývojového partnera.

Díky desetiletí trvajícím zkušenostem a s tisíci realizovanými projekty je LPM silný vývojový partner. Jedná se hlavně o plastové výrobky, zákazníky specifikovanými pro oblasti využití ve strojírenství, jemné mechanice a stavbě přístrojů.

Cílem našeho technického poradenství je provázet Vás od prvotních koncepčních myšlenek, přes konstrukci, stavbu prototypu a zkušební sérii až k sériové výrobě plastových dílů. Jsme integrovaný systémový dodavatel. Hlavní výrobní procesy probíhají v naší vlastní nástrojárně a lisovně. Náš CAD / CAM-systém dokonale propojuje všechny výrobní procesy. Cílem je aby inovace, technika a design tvořila jednotu při výrobě plastového dílu.

Vývoj. Využijte náš Know-how, je jedno ve kterém stupni vývoje se Váš výrobek nachází. Na základě zkušenosti našich techniků s více jak tisíci aplikacemi při vývoji technických dílů z plastů, budete s našimi návrhy vždy v popředí trhu.

K poradenským činnostem našeho technického oddělení patří:

Analýza realizovatelnosti. Zašlete nám fax nebo e-mail s Vašimi prvními koncepčními výkresy anebo návrh Vašeho designéra. Společně s Vámi budeme telefonicky anebo v osobním rozhovoru diskutovat, zda existuje možnost hospodárné výroby a jaká metoda je tedy pro Vás vhodná.

Výběr materiálu. Na základě povinnostního listu a výkresu dílu Vás podpoříme při výběru správného materiálu. Dobře vybraný materiál dá Vaši konstrukci požadovanou jistotu a pomůže snížit náklady.

Poradenství. Na přání vyrobíme z Vašich návrhů ucelenou konstrukci skupin a krytů. K tomu používáme moderní 3D anebo 2D-CAD systémy.

Stavba prototypů. Zhotovená CAD-data použijeme k pořízení prototypu, plně automaticky naším stereolitografickým zařízením (STL), selektivní laserovou metodou (SLS) anebo ručně v naší nástrojárně.

Zkušební série. Požadované zkušební množství zhotovíme z low-cost forem (epoxy, silikon, aluminium formy apod.).

Sériová výroba. Projekt je doprovázen zodpovědnou kontaktní osobou do doby, než plastový díl splní všechny Vaše požadavky a teprve potom začneme se sériovou výrobou.

montážní klip s mnoha funkcemi

Racionální montáž bez nástrojů. Speciální klip z plastu drží tištěný spoj ve skříni snímače.

Nově vyvinutý klip spojuje mnoho funkcí v plastovém dílu. Toto podařené řešení je výsledek velmi dobré spolupráce s našim zákazníkem.

Ingo Weinand
Aplikační technik, Großmaischeid

Držák tištěného spoje kombinuje více funkcí držáku s možností různých nastavovacích poloh v jednom dílu. Vstřikujeme  spojovací prvek z Polyamidu 6 (PA 6), to je materiál s vynikající schopností vrácení do původní polohy. Nasazeny budou díly z polyamidu do elektronických senzorů pro dopravní techniku.

Racionální klip-řešení. Jednoduše zaklapnutím, spojíme  velmi rychle tištěný spoj s deskou skříně bez montážních nákladů a vždy do správné polohy. Dosavadní montáž pomocí rozpěrek a šroubů byla velmi časově náročná a tedy také drahá. Nově vyvinutý klip spojuje mnoho funkcí do jednoho plastového dílu a je výsledkem naší dobré spolupráce s naším zákazníkem. Tak vznikl jednoduše plastový díl , který umožňuje montáž  bez použitých  nástrojů.

Vstřikovaný nosič nástroje nahrazuje stavební skupinu

Träger mit eingesteckten Werkzeugmagazinen

Jeden výlisek nahradí celou stavební skupinu. Nosič nástroje pro obráběcí centra v přesném strojírenství.

Držák zásobníku pro frézovací a vrtací nástroje byl původně sestaven z 34 jednotlivých dílů. Změnili jsme koncepci a držák zásobníku přestavěli na výrobu v termoplastickém vypěnění (TSG). Jako materiál jsme zvolili rázuvzdorný a rozměrově stálý styrol/butadien (SB). To poskytuje robustní a nevšedně tvarované výrobky.

Podařilo se nám všechny jednotlivé díly nahradit jedním funkčním, integrovaným dílem z plastu. Přitom byla snížena vlastní hmotnost nosiče nástroje a ložná kapacita v rámci dané celkové hmotnosti mohla být zvýšena z 10 na 14 zásobníků na držák.