Ozubená kola z technických plastů. Vyrobeno třískovým obráběním nebo lisováním.

Ve stále nových aplikacích prokazují ozubená kola z plastu svoji převahu nad ozubenými koly z kovu.

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché, a tudíž hospodárné metody zpracování a při vytváření téměř s neomezenými vlastnostmi jsou výhody, které pomohly plastovým ozubeným kolům v jejich vítězném tažení.

Třískově vyrobená plastová ozubená kola jsou pro zvážení vůči kovovým ozubeným kolům i v případě, kdy se jedná o přenos největších sil ( zde čtěte proč).

Výhody. Nejdůležitější výhody ozubených kol z plastu:

 • odolnost proti opotřebení
 • rázuvzdorné
 • vlastní elasticita snižuje specifický plošný tlak
 • obzvlášť vysoká vratná schopnost (PA und POM)
 • samomazné
 • odolný vůči korozi
 • tichý
 • bezúdržbové
 • optimální vlastnosti při nouzovém běhu

Naše výrobky. Dodáme Vám:

 • čelní kola
 • vnitřní ozubené věnce
 • šípová ozubená kola
 • šneková kola
 • řetězová kola
 • drážkované hřídele
 • kola se šroubovým ozubením
 • speciální ozubená kola
 • ozubené tyče

Rovněž navržena s malou vůlí, s optimalizovanou pevností paty zubu, upraveným modulem, dimenzován pro vysoký podíl nouzového chodu, optimalizované boční vůle ke snížení hlučnosti nebo pro nasazení při vysokých provozních teplotách. 

Materiály. Podle mechanického zatížení zpracováváme neplněné nebo skleněnými kuličkami, skleněným vláknem a uhlíkovým vláknem plněné plasty. Obzvlášť vysoká teplota prostředí vyžaduje výkonné plasty, jako např. PEEK. Nebo to jsou elektricky vodivé plasty zabraňující statickému výboji.

Výroba. Vyrábíme ozubená kola lisováním nebo obráběním z vlastního polotovaru. Tvar, počet kusů, velikost, materiál, kvalita ozubení a oblast nasazení rozhodují o způsobu výroby, materiál zase o konečném tvaru ozubeného kola.

Tvar a správná výroba z hlediska použitého materiálu jsou v přímé spojitosti s kvalitou životnosti vyráběného ozubeného kola. Jak je možno vidět, při výrobě ozubeného kola se ovlivňují různé faktory, všechny vypočitatelné.

Zkoušení a kontrola. Ozubená kola jsou důležité funkční díly. Nevyrábíme jen rozměrově přesně a nedosahujeme jen optimalizovaných vlastností obráběného materiálu, ale také zvyšujeme úroveň kvality novými metodami měření.

 

Konvenční metody měření (zjištění rozměrů přes zuby, přístroj na kontrolu zubů dvojbokým odvalem pro zjištění FI a fi, profilprojektor pro kontrolu tvaru zubu) jsou doplněny novými metodami měření:

 

S pomocí moderního měřicího přístroje ZEISS je skutečný profil digitalizován a s požadovaným tvarem porovnán, případné odchylky jsou zaprotokolovány.

Naše zabezpečení kvality je certifikováno již od roku 1993 podle EN ISO 9001.