Polotovar blízký tvaru

Polotovary blízké finálnímu tvaru z plastu

Rychlá cesta k větší efektivnosti. Polotovar blízký finálnímu tvaru z extrudovaného plastu.

Je výrobní dávka skutečně příliš vysoká pro volbu výroby obráběním, ale také se ještě nevyplácí investice do vstřikovacího nástroje, pak nabízí extrudovaný profil jako polotovar elegantní řešení.

Extrudovaný profil jako polotovar blízký finálnímu tvaru umožňuje racionální, cenově příznivou výrobu obráběných dílů.

Pomocí tvaru dílu přibližného profilu je šetřeno na mnoha položkách: strojní čas, spotřeba materiálu, mzdy, náklady na likvidaci odpadů.

Zvýšit nevyužité potecionální úspory

Zvýšit nevyužité potencionální úspory. Aktivně šetřit finanční prostředky a přitom efektivně spořit čas a náklady.

Využitím polotovarů a přířezů se nechají zvednout potencionální úspory a optimalizovat zhodnocující článek ve výrobě. K realizaci efektivní „near net shape“ strategie při obrábění soustružených a frézovaných dílů jsou výrobcům k dispozici polotovary technických termoplastů z PA, POM, PP nebo PE. 

Nejjednodušší tvar „near net shape“ polotovaru pro točené díly je dutá tyč. Vyrobená ať už metodou  odstředivého lití nebo extruzí. Jednoduchá dutá tyč přináší již při minimálním potřebném množství velké úspory. Vloženého materiálu je méně, doba obrábění se snižuje a likvidace třísek odpadá. Těsné odstupňování dutých tyčí zmenšuje přídavek na obrábění na několik málo milimetrů. Hlavní výhoda není nutně jen v počátečním otvoru. U plné tyče z termoplastu se tam totiž nachází ohnisko vnitřního pnutí. Bude-li obráběno, dojde během několika dnů nebo týdnů k vyrovnání pnutí. S tím jsou spojeny postupné, i když nepatrné, změny rozměrů. U obrobků vyrobených z dutých tyčí je tento efekt méně zřetelný a tudíž je hotoný díl rozměrově stabilnější. 

Pro zamezení odřezků u kruhových tyčí a desek jsou přířezy ideální volba. Speciální rozměry nejsou žádným problémem a vlastní příprava tak odpadá. Rozměrově přesné přířezy vyrobeny z extrudovaných nebo litých kruhových a dutých týčí jsou pro mnohé obraběče výhodou. Potřebné strojní pily a na vysokomolekulární materiály laděné pilové listy nejsou v provozech zpracovávajících kovy zpravidla k dispozici.  Tento pracovní postup se vyplatí přesunout a patřičný    polotovar potom dalším, většinou automatickým obráběním dokončit. Ještě zřetelnější je tato výhoda u přířezů z desek nebo plochých tyčí. Formátovací pilou vyvinutou pro zpracování dřeva, budou desky s podporou počítače optimálně rozděleny a nařezány. U velkoplošných přířezů je tato  výhoda ještě markantnější. Pro menší rozměry při středních počtech kusů je spojení formátovací pily a automatické zkracovací pily ideální. 

Jeden zvláštní možný způsob přířezů je řezání vodním paprskem. Podobně jako při řezání kovových materiálů laserem je používáno u plastů všeho druhu řezání vodním paprskem. CNC-řízený vyřezává objekt libovolných tvarů. Pomocí přislušného programového vybavení je možné, tvarové součásti optimálně a s co možno nejmenším prořezem do sebe vzájemně poskládat. Výtěžnost desky se v tom případě zvýší. 

Další možností k efektivnějšímu růstu  je použití profilů s předformovanými popř. hotovými tvary, které pak budou jen částečně obrobeny. V tomto případě muže být použita extruze nebo tvarová frézka s několika vřeteny.  

Highend  „near net shape“ strategie v obrábění je tvarový kus. Přitom mohou být trojrozměrné díly předvyrobeny jako výlisky v téměř libovolném tvaru a velikosti. Buď technologií lití do forem, beztlakým litím polyamidu nebo pomocí termoplastického zpracování veškerých plastů prostřednictvím cenově výhodných nástrojů. 

Různé možnosti u polotovaru, párovány s dalšími zde neošetřenými výhodami při dokončování obráběcími metodami, povedou k výhodám v nákladech, kterých nebude nebo nemůže být dosaženo konvenčním využitím materiálu u jednotlivých kusů, středního množství kusů nebo velkých serií. V podstatě je pro každý případ potřeby a pro každé potřebné množství k dispozici nějaký optimální postup. Každá s těchto možností šetří finanční prostředky a vede k trvalým úspěchům.

Přířezy

Přířezy zhotovené na  CNC řízené kapovací pile
Přířezy z desek z našich automatických řízených dělících pil

LPM dodává přířezy. Velké formáty se stanou ovladatelnými polotovary.

Přířezy tvoří výraznou část našeho výrobního spektra. Zcela dle přání našich zákazníků a ve všech velikostech vyrobíme z našich polotovarů pravoúhlé přířezy, kotouče, obloukové přířezy ale také všechny ostatní myslitelné tvary.

Cenově výhodně. Dělení polotovaru bez vhodného strojního zařízení nelze provádět efektivně. Tato činnost je u našich zákazníků často skryta s ohledem na vzniklé náklady. Vzhledem ke skutečnému množství a rozmanitosti přířezů pracujeme v tomto oboru s promyšleným systémem a nabízíme našim zákazníkům cenově výhodné doplnění k vlastnímu výrobnímu zpracování.

Ekologicky. Při dělení polotovaru na technologicky správný obrobek vznikají menší nebo větší zbytky. Tyto odřezky a třísky dodáváme k opětovnému využití do jiných odvětví průmyslu. Ekologie je pozitivně ovlivněna, náklady na likvidaci odpadu klesají.

Při konečném rozhodování se vyplatí porovnat ceny pro přířezy s cenami neopracovaných polotovarů.