Plast vytlačuje kov. Řešení pomocí plastů jako náhrada kovu.

Vývoj a výroba termoplastů je známa již více než osm desetiletí, ale v porovnání s kovy, starýmí pět tísíc let jsou plasty stále považovány za mladé a moderní materiály. Znalosti v oblasti plastů se zhruba každých osm let zdvojnásobují a tato dynamika rozvoje těchto materiálů se ve studijních oborech inženýrského studia doosud neprojevuje v potřebném rozsahu, který si zaslouží. Pro aplikované znalosti se velmi často tedy využívají znalosti získané v praxi a  vědomosti zpracovatelů materiálů. Toto jsou tedy aktuální znalosti získané přímo z ttržního prostředí.

Termoplasty nabízejí širokou oblast využití a zobrazují v širokém rozsahu  požadovaný profil, který je vhodný pro téměř všechny oblasti použití  Nabízejí rozmanité možnosti náhrady kovových materiálů. 

V porovnání s kovovými materiály jsou vlastnosti termoplastů nesrovnatelné. Např. houževnatost, flexibilita, specifická hmotnost, elektrická izolace,, chemická odolnost nebo odolnost proti atmosferickým vlivům. 

Náhrada kovových materiálů je jak ve funkční oblasti, tak také v dekorativní oblasti, mnohotvárná. U funkčních technických dílů dochází  vlivem žebrovaní  a vlákném zesílené struktury materiálu, k  posílení extrémní tuhosti, při zachování lehké konstrukce. U optický náročných dílů mohou  plasty bodovat díky svým dobrým povrchovým vlastnostem jako je požadovaná brilance nebo odolnosti proti poškrábání. Kromě toho jsou také lehce obarvitelné.

Ekonomicky je příznivý poměr mezi objemem a cenou termoplastu nepřekonatelný. V porovnání s kovy zřetelně nižší hustota, získává plastům jedinečnou výhodu, kterou nelze kompenzovat ani lehkými kovy, jako jsou hořčík nebo hliník.  Typickým příkladem použití je zde výroba obráběných dílů z termoplastů, které vykazují následující přednosti:

  • úspora materiálových nákladů o ca. 50%
  • lehká obrobitelnost
  • výborné vlastnosti nouzového běhu díky samomazání
  • nízká hustota
  • lepší ochrana proti korozi


V porovnání s technickými díly z kovů, nabízí výroba z termoplastů zřetelně úspornější a efektivnější výrobní postupy. Příkladem může být  vstřikování plastů do předem zhotoveného nástroje, které vykazuje následující vlastnosti:

  • komplexně vyrobené součástky
  • příznivé náklady na výrobu, díky vysokému stupni automatizace
  • integrované elegantní obrysy pro rozšířené funkce užití (pružné a uchopovací prvky) 
  • odpovídající investice pro nástroj

Odpovídající kritérium, pro stanovení výrobního postupu mezi obráběním anebo vstřikováním, jvychází z požadovaného  odběrového množství. Zde pomohou srovnávací kalkulace nákladů.