Výroba montážních sestav

Montageroboter fädelt spritzgegossenes Kunststoffteil ein

Výroba montážních sestav. Výroba a montáž z jedněch rukou přináší efektivitu a jistotu.

Konstrukce, výroba, nákup, montáž, seřízení, kontrola: Mnoho našich zákazníků využívá naši infrastrukturu a svěřuje nám do rukou výrobu montážních skupin pro mechaniku, elektromechaniku a dekorativní moduly.

Projekt a konstrukce. Servis od našich techniků začíná brzy. Podporujeme Vás již od konstrukce a projektu montážní skupiny a jejich komponentů.Určení správných tolerancí pro uložení ložisek stanovíme na Vaše přání anebo nalezneme optimální dvojici materiálu pro kluzná ložiska.

Výrobu montážních skupin sledujeme ve všech výrobních postupech. Průběh montáže a ostatních procesů harmonizujeme. Cílem je spolehlivá funkce montážních skupin a hospodárná výroba. Samozřejmě také zohledňujeme požadavky na demontáž pro recyklaci modulů.

Univerzální výroba komponentů. Ovládáme etablované výrobní postupy pro plastové díly ve strojírenství a stavbě přístrojů. V našich závodech jsou používány stroje s různými funkcemi. Technické možnosti naší univerzálně vybavené  výroby jsou obrovské.

Ručně, automaticky anebo kombinovaně. Komplexnost výrobní skupiny a velikost výrobní dávky určují plán montáže a stupeň použité automatizace. Kromě ruční montáže zajišťujeme také montáž za pomoci robotů umístěných přímo ve výrobním stroji anebo v plně automatické lince.

Budoucí spolupráce člověka s robotem. Nasazujeme zde ke snadnému ovládání komponentu Pick-and-Place ramena robotů. Tyto pomocí bezpečnostních systémů nemohou zranit člověka. Tak vytváříme s našimi mobilními a flexibilními roboty vysoký stupeń automatizace montážních operací. Také tam, kde to doposud nebylo ekonomicky hospodárné (např. pro vysoký počet variant a různorodost množství).

Instalované postupy a procesy.
Výroba

Automatické soustružení, CNC-soustružení, CNC-frézování, erodování, extrudování, odlévání, honování, mono sendvičové postupy, profilové frézování, broušení, vstřikování, obrážení, tváření za tepla, termoplastické vypěňování, vrtání, odvalování ozubení
 

Služby

Projektování, kompletování, konstrukce, skladování, logistika, recyklace, balení, výběr materiálu, nákup
 

Montáže

Uřiznutí, automatická montáž, vrtání, svorkování, zalisování, řezání závitů, insertní technika, seřizování,lepení, konečná úprava, ruční montáže, montážní přípravky, nýtování, outsertová technika, zkoušky, montáže v čistém prostředí, montáže,svařování, ultrazvukové spojování, přiřezávání na rozměr.
 

Dodatečné úpravy

Přímé značení, EMV-odstínění, leštění, kondiciování, lakování, sítotisk, tryskání, tamponový tisk, temperování, UV-ozařování
 

Polyphenylenoxid (PPE) lepení

Spritzgegossenes Lüfterrad in zwei Varianten. Mit oder ohne aufgeklebter Deckscheibe

Různé provedení díky lepení. Sériová výroba uzavřené a otevřené lopatky ventilátoru.

Lopatka ventilátoru se nachází pod krytem elektromotoru. Vyrábíme dvě varianty, a to bez stěny ventilátoru a se stěnou. Výroba obou dílů je prováděna jednoduše a cenově příznivě ve vstřikovací formě. Možnost lepení lopatky ventilátoru odstraňuje mechanicky náročnou výrobu formy. Lepení pomocí amorfní PPE s rozpouštědlem, butanonem. Tak se spojují dva díly v jeden celek.

Preciznost při svařování ultrazvukem

Ultrazvuk svařuje precizně. Udržuje tolerované rozměry také při krátkém trvání taktu.

Na našich velmi výkonných ultrazvukových svařovacích strojích s pevným ložem vyrábíme precizní díly. Vysoká přesnost polohování a reprodukovatelnost v sériové výrobě to podtrhuje. Naše speciální zkušenosti sférického průběhu spojení umožňují vyrábět tvarově stálé díly.

Svařování ultrazvukem

Polypropylen Spritzgießen und Ultraschallschweißen

Ultrazvuk svařuje dohromady. Ze dvou se stane jeden.

Tlakem stlačí sonotroda dvě termoplastické součásti, kovadlina vytváří podpěru. Plastové díly se vzájemně dotýkají na svařovaných plochách, které jakožto po dráze vysílaná energie (ERG) jsou vytvořeny prizmaticky. Ultrazvuková sonotroda kmitá 20 – 35 kHz. Kmitání se přenáší na plastové díly, prostřednictvím kterého vzniká třením mezi plochami teplo, plast se taví. Navíc působí tření molekul. Přítlak svaří plastové díly a po vychladnutím vznikne spolehlivé pevné spojení.

Nátrubek vakua

Edelstahl/Polyethermid-Verbund für den Flugzeugbau

Spolehlivost v konstrukci letadel. Nátrubek vakua ze sklem zesíleného polyetherimidu (PEI GF20) s upínacím kroužkem z ušlechtilé oceli.

Plastový nátrubek vede medium. Medium je agresivní, nesmí přijít do styku s kovovými díly. Dopravováno je vakuem.

Nátrubek musí uvnitř vakuového systému zabezpečovat otěruvzdorné rychlé uzavření. Zadávací listina letadla má často v seznamu uvedený plastový díl. Taktéž zde:

  • Zvýšená odolnost proti korozi za napětí. Medium je agresivní směs.
  • Zvýšený požadavek na požární ochranu pro leteckou dopravu.
  • Stabilita dílu kvůli zvýšenému mechanickému zatížení. Medium bude dopravováno vakuem, součást přezkoušena na 2 bary.
  • Dlouhá životnost a spolehlivost.
  • Optimalizace hmotnosti.

Sestava byla navržena ze sklem zesíleného polyetherimidu (PEI) a ušlechtilé oceli. Pro těsnost spojení materiálu to znamenalo najít vhodnou výrobní strategii.

Vícestupňová technika spojení: Snadno pochopitelné je zhotovení sestavy v naší hybridní technologií. To by bylo ale problematické. Sklem zesílený polyetherimid má během zpracování výrazný poměr smrštění. Plast by se mohl odchlípnout od kovového kroužku, vytvoří se mezera. Došlo by k úniku a vakuum v dopravním systému by se nemohlo vytvořit.

Vyrobeno bylo vícestupňovou spojovací technikou. Konstruktivně realizované tvarové a poddajné spojení je dosaženo na základě dodatečných úprav místa spojení pomocí temperace.

Výroba stavebních skupin

Roboter-Montage der Baugruppe
Hebelgetriebe mit Abtastrollen für Steuerkurven

Výroba stavebních skupin. Pákové mechanismy se snímacími rolnami.

Tiskařské stroje pracují v rychlých cyklech. Vačkové ovládání, vodící kladky a snímací páka vytváří spolehlivě a trvale potřebné průběhy pohybů. Ty námi dodávané sestavy se skládají ze dvou zrcadlově obrácených ramen, k jejichž výrobě je zapotřebí jen jeden nástroj. Montáž stavební skupiny vylisovaného plastového ramene ze sklem zesíleného polyamidu a s různými kovovými nakupovanými díly se uskuteční přes nás.