Ultraschallnieten von thermoplastischen Kunststoffteilen.

Ultrazvuk nýtuje tvarové díly.  Spojení bez spár díky překonání vratné pružnosti.

LPM nýtuje ultrazvukem termoplastické materiály navzájem a také s jinými materiály. Jeden z materiálů, které spojujeme, musí být z termoplastu.