Edelstahl/Polyethermid-Verbund für den Flugzeugbau

Spolehlivost v konstrukci letadel. Nátrubek vakua ze sklem zesíleného polyetherimidu (PEI GF20) s upínacím kroužkem z ušlechtilé oceli.

Plastový nátrubek vede medium. Medium je agresivní, nesmí přijít do styku s kovovými díly. Dopravováno je vakuem.

Nátrubek musí uvnitř vakuového systému zabezpečovat otěruvzdorné rychlé uzavření. Zadávací listina letadla má často v seznamu uvedený plastový díl. Taktéž zde:

  • Zvýšená odolnost proti korozi za napětí. Medium je agresivní směs.
  • Zvýšený požadavek na požární ochranu pro leteckou dopravu.
  • Stabilita dílu kvůli zvýšenému mechanickému zatížení. Medium bude dopravováno vakuem, součást přezkoušena na 2 bary.
  • Dlouhá životnost a spolehlivost.
  • Optimalizace hmotnosti.

Sestava byla navržena ze sklem zesíleného polyetherimidu (PEI) a ušlechtilé oceli. Pro těsnost spojení materiálu to znamenalo najít vhodnou výrobní strategii.

Vícestupňová technika spojení: Snadno pochopitelné je zhotovení sestavy v naší hybridní technologií. To by bylo ale problematické. Sklem zesílený polyetherimid má během zpracování výrazný poměr smrštění. Plast by se mohl odchlípnout od kovového kroužku, vytvoří se mezera. Došlo by k úniku a vakuum v dopravním systému by se nemohlo vytvořit.

Vyrobeno bylo vícestupňovou spojovací technikou. Konstruktivně realizované tvarové a poddajné spojení je dosaženo na základě dodatečných úprav místa spojení pomocí temperace.