Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

monomer

Monomery jsou malé, velmi reaktivní molekuly, které nesou dvě  nebo více funkčních skupin.

Tyto se spojují pomocí Polykondensation, Polyaddition nebo Polymerisation na Polymeren nebo Dimeren.

Butadien

butadien StrukturformelButadien je lehce zkapalněný uhlovodík (C4H6).

Bezbarvý Butadien je důležitá výchozí surovina pro výrobu synt. kaučuku a Plastů.

Ethylen

Ethylen StrukturformelEthylen je bezbarvý plyn bez zápachu. Jako nejjednodušší uhlovodík má dvojitou vazbu (H2C=CH2).

Ethylen se vyrábí krakováním z ropy a je důležitou surovinou v plastovém průmyslu, z velké části se na Polyethylen polymerizuje.

propen

 

Propen je důležitý petrochemický prvek pro výrobu plastů. Propen je bezbarvý plyn bez zápachu. Pomocí Polymerisation je tento čistý plyn zpracováván na Polypropylen. Asi 70 % světově vyráběného propenu je polymerizováno na polypropylen.

V důsledku tepelného krakování uhlovodíků nebo stále více z metylalkoholu, který je vyráběn získáváním ze zemního plynu, je propen nenasycený uhlovodík (CH3-CH=CH2).

Saturnův měsíc Titan. 2013 doložila kosmická sonda Cassini molekuly v jeho atmosféře.

Saturnova sonda Cassini v roce 2013 detektovala molekuly propenu na Titanu. Je to první objev propenu na jiné planetě než na Zemi. Objev byl proveden pomocí kompozitního infračerveného spektometru (CIS) kosmické sondy.

Cassini-Huygens-mise je společným projektem Nasa, Esa a italské vesmírné agentury.

Propen auf dem Saturnmond Titan

styren

Vinylbenzol StrukturformelStyren (vinylbenzen) je nenasycený uhlovodík a důležitý výchozí látka pro styrenpolymery, jako např.

 • polystyren (PS),
 • styren/butadien (SB),
 • akrylonitril/butadien/styren (ABS),
 • akrylonitril/styren/akrylester (ASA),
 • styren/akrylonitril (SAN).

Polystyrol

Benzene, ethenyl-, homopolymer StrukturformelPolystyrol je plast, který je vyráběn od 1930 pomocí radikálové Polymerisation Styrol.

Čistý (PS) je tvrdý, bezbarvý a křehký. Markantní je excelentní povrchový lesk. Vůči kyselinám, louhům a alkoholu je polystyrol odolný. Je však narušován mnoha nepolárními rozpouštědly. Polystyrol (PS) je průhledný materiál s vysokou SteifigkeitHärte. On ...

 • má malou houževnatost,
 • proto choulostivý na lom při rázovém namáhaní
 • a je čirý Transparenz.

Index lomu dle ISO 489 činí 1,59 při 1 mm. Obarvený PS, je neprůhledný.

Pomocí kopolymerizace se nechají z polystyrolu (PS) vyrobit kvalitní Copolymere, jako např. SAN a ASA.

Zpracováváme PS pro průhledná okénka k ukazatelům a přístrojů a jiné průhledné díly.

Styrol/Butadien

Chemická struktura Styrol-Budatien (SB)

Tento materiál zpracováváme hlavně jako SpritzgussThermoplastischen Schaumguss (TSG). On je ...

 

 • nesmírně houževnatý a určený pro rázuvzdorné díly,
 • vhodný do chladu,
 • necitlivý k vrubům,
 • dobrý elektrischen Eigenschaften

Zpracováváme Styrol/Butadien na kryty pro stavbu strojů a přístrojů, funkční díly nebo precizní nosiče obrobků pro automatizaci.

Vstřikováním vyrábíme kryty a funkční díly, termoplastickým vypěňováním  (TSG) zhotovujeme vysoce hodnotné, pevné multifunkční kryty.

Akrylonitril/Butadien/Styren

ABS je TerpolymerMonomeru akrylonitril, ButadienuStyrenu.

Hochwertiges Gehäusesystem für die Dentalmedizin aus Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS)

 

Hochwertiges Gehäusesystem für die Dentalmedizin aus Acrylnitril/Butadien/Styrol (ABS) Termoplast ABS je velmi vhodný materiál pro plastové kryty..

 • ABS vytváří vysoce hodnotný, matově hedvábný a odolný proti poškrábání Povrch.
 • ABS má vysokou tvrdost povrchu a dobrou Rázovou pevnost.
 • ABS je odolný proti vodou ředitelným chem. látkám.

Zpracováváme amorfní plasty akrylonitril/butadien/styren (ABS) pro vysoce hodnotné Kryty,obslužné panely a vzhledové díly.

Akrylnitril/styrén/akrylát

Tento kopolymer je rázově houževnatýmá podobné vlastnosti jako ABS, avšak s mnohem lepší povětrnostní stálostí.

U ASA je akrylát rovnoměrně rozložen do styrén-akrylnitril-polymeru (SAN a spojen pomocí naroubovaných SAN-řetězů.

 • ASA vytváří kvalitní, matvý a poškrábání odolný povrch.
 • ASA je odolný vůči vodou zředěným chemikaliím.

Z ASA vyrábíme převážně díly technických krytů, jako např. zakrytování, obslužné panely a kryty k použití do venkovního prostředí.

Styrén/Akrylonitril

SAN je Polystyrol (PS) velmi podobný, obsahuje ale ještě lepší vlastnosti.

SAN je průhledný s transmisí světla > 90 % při síle stěny 1 mm. Index lomu podle ISO 489 obnáší 1,56. Při nabarvení  materiálu, bude neprůhledný.

Styrol/Acrylnitril

podrobnosti ...

 • SAN má vyšší pevnost než PS.
 • SAN má vyšší povrchovou tvrdost a odolnost proti poškrábání než PS.
 • SAN má lepší chemickou odolnost než PS.
 • SAN je odolnější vyšším teplotám než PS.