Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Akrylnitril/styrén/akrylát

Tento kopolymer je rázově houževnatýmá podobné vlastnosti jako ABS, avšak s mnohem lepší povětrnostní stálostí.

U ASA je akrylát rovnoměrně rozložen do styrén-akrylnitril-polymeru (SAN a spojen pomocí naroubovaných SAN-řetězů.

  • ASA vytváří kvalitní, matvý a poškrábání odolný povrch.
  • ASA je odolný vůči vodou zředěným chemikaliím.

Z ASA vyrábíme převážně díly technických krytů, jako např. zakrytování, obslužné panely a kryty k použití do venkovního prostředí.