Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Kopolymery

Kopolymery, často také označovány jako heteropolymery, jsou termoplasty, které se skládají z různých molekul (monomerů).

Podle rozvržení a uspořádání monomerů se dělí kopolymery do následujících definovaných skupin.

Statistické kopolymery. Jsou nahodile uspořádané a na různá místa řetězce vložené monomery.

... --B--A--A--A--B--B--A--B-- ...

Alternující kopolymery. Jsou pravidelně se střídající v řetězci vložené monomery.

...--A--B--A--B--A--B--A--B-- ...

Blokové kopolymery. Skládají se z velkých bloků, které se vždy skládají z jednoho typu monomeru.

 ...--A--A--A--A--B--B--B--B-- ...

Roubované kopolymery. Na polymerním řetězci jsou naroubovány, takto rozvětvující se polymerní skupiny.

... --A--A--A--A--A--A--A--A-- ...

|              |

B              B

|              |

B              B

|              |

B              B

Terpolymery jsou kopolymery, které se skládají ze tří různých monomerů.

... --A--B--C--A--B--C--A--B-- ...

Ekvivalent Homopolymer.

Námi zpracovávaný polyamid 66, kapalně krystalický kopolyester, akrylonitril/butadien/styren (ABS) a akrylonitril/styren/akrylát (ASA) náleží ke kopolymerům.