Plasty-Lexikon

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Rázová houževnatost

Rázová houževnatost je míra schopnosti materiálu absorbovat energii rázu a úderu, bez lomu. Přitom je rázová pevnost součásti určena velkým počtem faktorů:

  • tloušťky stěn
  • tvar a velikost součásti
  • teploty a
  • rychlost rázu

Rázová houževnatost je měřena pomocí rázového kladiva. Rázová houževnatost je vypočtena jako poměr rázové práce a průřezu zkušebního tělesa (měrová jednotka kJ ).

Pro rázovou pevnost existují tři různé měřící metody.

Izod-rázová houževnatost. U Izod-rázové houževnatosti je zkušební těleso upnuto na výšku.

Charpy-rázové houževnatosti. U Charpy-rázové houževnatosti je drženo na obou koncích a doprostřed udeřeno. Materiály s velmi vysokou rázovou houževnatostí neprasknou.

Vrubová houževnatost. Vrubová houževnatost je měřena na zkušebním tělese s vrubem. Na základě koncentrace napětí leží hodnoty výrazně nízko. Vrubová houževnatost vypovídá o vrubové citlivosti materiálu. Izod-rázová houževnatost, Charpy-rázová houževnatost a vrubová houževnatost 150 nejdůležitějších termoplastůduroplastů najdete v našem souboru technických listů.