Aplikační technika obrábění

Sdružujeme extruzi, lití a obrábění. Výsledkem jsou obráběné díly určené k různým aplikacím vyrobené z vhodného materiálu.

Cílený výběr materiálu. V naší výrobě polotovarů je k dispozici rozsáhlá paleta surovin k použití. Podle volby, modifikované se zesíleným vláknem, s mazivem anebo stabilizací proti teplotám nebo UV-záření. Technika výroby od materiálu až k hotovému obráběnému dílu nám dává flexibilitu, možnost mít pro každou oblast použití k dispozici ten správný materiál.

Živě s Vámi diskutujeme: Tak vznikají  technicky přesvědčivé výrobky a Vy můžete výhodně nakoupit.

Dipl.-Ing. Hans-Dieter Spohr
Aplikační technik, Großmaischeid

Je jedno, zda je váš díl namáhaný mechanicky, elektricky anebo chemicky. Na našem Material-Selector si můžete zadat data a obdržíte z naší Online-databanky listinu předvolených materiálů. Pokud si přejete, budete moci následně hovořit s našimi techniky o podmínkách nasazení vybraných materiálů a tím precizovat výběr materiálu. Na základě provedeného výběru materiálu můžeme předložit vzorky, aby se v praxi potvrdila způsobilost zvoleného materiálu.

Inženýrské znalosti. Naše díly najdete všude, kde se něco pohybuje, jako kluzná ložiska nebo ozubená kola, vedení a dorazy, kladky nebo lanovnice. Tiché a nenáročné na údržbu, splňující účel. Nízký třecí odpor, vysoká odolnost proti otěru a vysoký výkon jsou přednosti, které v sobě neobsahuje žádná jiná skupina materiálů. Při tvorbě dílů pracujeme společně s Vámi a přebíráme technickou stránku výroby. Pro Vaše prvotní představy nabízíme na těchto internetových stránkách speciální servis k dimenzování a projektování ozubených kol, kladek, kluzných ložisekspojení zal. perem.

CAD-výměna

Auch komplexe Konturen fehlerfrei verwirklichen

Spolehlivá výměna CAD-dat. Pro nástrojárnu, Rapid-Prototyping a obráběné díly.

CAD-Systémy v nasazení. Nástroje ke zpracování plastů, Prototypy, CNC-obráběné plastové díly.

CAD-Formáty

  SolidWorks 3D CAD (Daussalt Systèmes)
Mastercam (CNC Software, Inc.)

Datové formáty

2D-Formát DXF
3D-Formáty * Parasolid Version 22.0 (.x_t, .x_b)
ACIS-Kernel verze 19.0 (.sat)
IGES **
STEP AP203/214
STL (pro stereolitografii a laserové slinování)
VDA-FS

Formát pro velká data

Prosím nezasílat žádné soubory ve formátu . ZIP
RAR

Přenos dat

  E-Mail  info@lpm.cz
Kontaktní formulář
CD-ROM / DVD-R
FTP přes ftp.lpm.cz
(prosím zjistit přístupová data)
* Formáty prohlížeče, např. eDrawings, nejsou určeny pro přenos dat.
** Při Unigraphics a SolidEdge používejte prosím Parasolid-formát.

Naše CAD-zařízení a programy v našich konstrukčních odděleních Nástrojáren trvale aktualizujeme podle aktuálního vývoje. Přitom dbáme také na průchodnost dat až do naší výroby a zajištění kvality.

V tabulce naleznete přehled údajů k bezproblémovému přenosu CAD-dat.