závitové spoje

Messing Gewindeeinsätze für Kunststoffbauteile

Závitové vložky pro díly z plastů. Spolehlivé, několikanásobně aplikovatelné závitové spoje s životností přesahující používání.

Aby byly plastové součástky z různých materiálů vždy spolehlivě a rozebíratelně upevněny, jsou používány kovové závitové vložky. Obzvláště jsou pak závitová pouzdra používána, jestliže je požadována pravidelná demontáž a montáž součásti. Závitová pouzdra jsou k dostání v různých velikostech závitů a  orientovány na normu DIN 16903.

Jestliže není zapotřebí žádného neomezeného využívání závitu, nepředstavuje aplikace závitových vložek a vytypovaných montážních šroubů z ekonomického a technického hlediska ideální řešení. Zde je doporučeno přímé sešroubování pomocí PT-Schrauben.

Typy rádlování

Aby byl pozitivně ovlivňován odpor proti pootočení a vytažení , je vnější tvar závitové vložky rádlován a drážkován. Tím je vytvořena větší plocha a podkos mezi plastem a vložkou. Praxe ukazuje, že právě rádlování je přednostní volba. Hrubší rádlování se sice projeví pozitivně na dovoleném kroutícím momentu, způsobuje však také zvýšení napětí v plastu. Obzvláště u metody After-Moulding nacházejí uplatnění závitové vložky s rádlováním.

In-Moulding

In-Moulding popisuje obstříknutí závitových vložek, které jsou vloženy do tvaru nástroje před procesem lisování. Toto lze provádět ručně nebo nasazením manipulačních systémů.

Obstřik

Nedůležitější metodou pro získání metrického ISO-závitu v plastu je obstřik závitových vložek. Tyto budou před zalisováním do nástroje vloženy a v poloze drženy distančními trny. Během vstřikovacího procesu bude vstřikovaná dávka taveniny vstříknuta vysokým tlakem do kavity lisovacího nástroje. Přitom budou ty v zajištěné poloze nacházející se závitové vložky obstříknuty. Tím se docílí odolnosti proti vytažení a pootočení.

Pro obstřik závitových vložek doporučuje KERN tvar R 6kt s osazením dle DIN 16903. Na základě šestihranného těla vykazuje vložka ideální odolnost proti vytažení a pootočení. Tvar R 6kt je k výběru z normovaných materiálů MS 58, ocel 5 S a nerezová ocel.

Předpokládá-li se obstřik závitových vložek pro šrouby s komíny, doporučuje Kern tvar S kulatý s osazením dle DIN 16903. Místo šestihranné kontury má zde závitová vložka rádlování. To zamezuje vzniku trhlin vlivem pnutí v komínech pro šrouby. Závitová vložka tvar S je k výběru z normovaných materiálů MS 58, ocel 5 S a nerezová ocel.

 

 

Gewinde d1 M 3  M 3,5 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12
a2 1,6 2 2 2,5 3 4 5 5
b2 1 1 1 1 1 1 1 1
b3 1,8 2 2,8 3,5 4 5,5 6 7
d2 2,5 2,9 3,3 4,2 5 6,8 8,5 10,3
d6 4,2 5 5,5 7 8 10 12,5 16
l2 4,5 5,5 6 7,5 9 12 15 18
l4 7 8 9 10,8 12,8 16,6 20 23,8
Maße in mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinde d1 M2 M 2,5 M 3 M 3,5 M 4 M 5 M 6
a2 1,2 1,5 1,6 2 2 2,5 3
b2 0,8 0,8 1 1 1 1 1
b3 1,6 1,6 1,8 2 2,8 3,5 4
d2 1,6 2,05 2,5 2,9 3,3 4,2 5
d6 3,5 3,8 4,2 5 5,5 7 8
l2 3,5 4 4,5 5,5 6 7,5 9
l4 5,2 6 7 8 9 10,8 12,8
Maße in mm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After-Moulding

After-Moulding popisuje montáž závitových vložek po odformování plastového dílu. Tato metoda je často cenově výhodnější oproti obstříknutí, protože odpadne vkládání závitových vložek do formy  a tím lze čas cyklu zkrátit. Mimoto je zamezeno zmetkovitosti v důsledku nesprávného umístění.

Samořezné závitové vložky

Podobně jako přímo šroubovací, pomocí PT-šroubů, jsou samořezné závitové vložky do předem vyformovaného nebo předvrtaného otvoru zašroubovány. Závity nejsou tak vytvořeny beztřískově, nýbrž řezáním. Zatěžovaný spoj vytváří dobré podmínky pro závitové vložky , které budou montovány po procesu vstřikování.

KERN doporučuje samořezné závitové vložky ENSAT®-S s řezací drážkou od firmy Kerb Konus. Pro specifické prostorové poměry, obzvláště pro tenkostěnné výlisky, je vhodná vložka pro tenkou stěnu-ENSAT®-SD.

Ultrazvukové svařování a zakládání za tepla

Jak ultrazvukové svařování, tak zakládání za tepla jsou metody pro montáž závitových vložek po tváření. Na rozdíl od obstříknutých závitových vložek, nachází tento způsob uplatnění jen u dílů z termoplastů.  A to jen za podmínky lokálního změknutí plastu, které je nutné k uložení závitové vložky. Jen termoplasty se nechají v určitých oblastech teplot několikrát libovolně roztavit a ochladit.

Závitové vložky budou u obou metod vloženy do předem nataveného úložného otvoru a bude na ně působeno předem definovanou sílou. Musí být zajištěno, že bude vytlačeno dostatečné množství plastu, aby byla zakryta vnější kontura závitové vložky . V opačném případě nebude dosaženo maximálního odporu proti vytažení a pootočení.

Lisování za studena

Lisování za studena je rychlá a cenově výhodná metoda k založení závitových vložek do měkkého plastu. Pro zvýšení odporu proti vytažení a pootočení se hodí vložky s šikmým rádlováním. Jednoduché montáže se mohou provádět kladivem nebo pod lisem.

 

Směrnice pro konstrukci

Směrnice pro konstrukci platí pro návrh úložného otvoru a komínu. Správný úložný otvor přispívá podstatně k pevnému uložení závitové vložky. Menší rozměr otvoru může vést v plastu k pnutí a  prasklinám. Větší rozměr naproti tomu zmenšuje maximální odpor proti vytažení a pootočení. 

Otvor pro uložení

Principiálně je dána přednost vylisovaným otvorům před otvory vrtanými. V důsledku těsnějšího a tvrdšího povrchu otvoru se zvyšuje pevnost. Ty by měly být minimálně o dvě délky závitu delší než závitová vložka. U samořezné závitové vložky ENSAT® od firmy Kerb Konus převezměte prosím informaci pro minimální hloubku otvoru z továrních norem 302 0 a 303.

Průměr úložného otvoru se nachází v technických datových listech výrobce. Zejména, jestliže jsou používány tvrdé a křehké materiály nebo materiály pro výplň, doporučujeme aby se průměry zvětšily a otestovaly ve zkouškách. Normativní hodnoty pro průměr vrtaného otvoru ENSAT® naleznete v továrních normách 302 0 a 303. Konické otvory nebo zahloubení otvorů  snižuje montážní časy u metody After-Mould a zajišťují čisté vystředění závitových vložek.

Komín

Správný návrh komínů ovlivní navíc uložení vložky. Průměr komínů by měl být zvolen tak, aby síla stěny dokázala zachytit utahovací moment šroubu. V souvislosti s metodou TSG nepředstavují silnostěnné komíny žádný problém. Prosím v tabulce vyberte předepsané hodnoty vnější průměry komínů pro šrouby.  

 

Ensat®-S 302 0 (selbstschneidend, Standard)

Innengewinde Außengewinde Gewindesteigung Länge

Bohrloch-

durchmesser

(Richtwert)

Anschraubdom-

durchmesser

(Richtwert)

Mindest-

Bohrlochtiefe

bei Sacklöchern

M 3 5 0,5 6 4,7 bis 4,8 7,5 bis 12,5 8
M 3,5 6 0,75 8 5,6 bis 5,7 9 bis 15 10
M 4 6,5 0,75 8 6,1 bis 6,2 9,75 bis 16,25 10
M 5 8 1 10 7,5 bis 7,6 12 bis 20 13
M 6 10 1,5 14 9,2 bis 9,4 15 bis 25 17
M 8 12 1,5 15 11,2 bis 11,4 18 bis 30 18
M 10 14 1,5 18 13,2 bis 13,4 21 bis 35 22
Maße in mm            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensat®-SD 303 (selbstschneidend, Dünnwand)

Innengewinde Außengewinde Gewindesteigung Länge

Bohrloch-

durchmesser 

(Richtwert)

Anschraubdom-

durchmesser

(Richtwert)

Mindest-

Bohrlochtiefe

bei Sacklöchern

M 3 4,5 0,5 6 4,2 bis 4,3 6,75 bis 11,25 8
M 3,5 5 0,6 6 4,7 bis 4,8 7,5 bis 12,5 8
M 4 6 0,7 6 5,6 bis 5,7 9 bis 15 8
M 5 7 0,8 8 6,6 bis 6,7 10,5 bis 17,5 10
M 6 8 1 10 7,5 bis 7,6 12 bis 20 13
M 8 10 1,25 12 9,2 bis 9,4 15 bis 25 15
M 10 12 1,5 15 11,2 bis 11,4 18 bis 30 18
Maße in mm            

Carrier

High-Speed-Carrier pro Tetra Pak. Plnění nestabilních obalů vysokým tlakem a rychlostí.

Ochrana životního prostředí a náklady nutí vyrábět stál více tenkostěnné obaly, zvláště pro opakované plnění. Aby tyto obaly mohly být účinně plněny, musí odolat vysokým tlakům. Příležitost pro automatizaci firem.

Dodáváme pro TETRA PAK různé High-Speed-Carrier-systémy k plnění tekutých a granulovaných výrobků. K tomu používáme sklem zesílené a ocelí vyztužené transportní obaly s patřičnou pevností.

Transportní obaly, Pucks pro plnicí zařízení

Plánujete progresivní koncept plnění s inovativními nosiči obrobku? Kontaktujte nás prosím.

Naši technici vám rádi představí rozmanitost možností využití. Je jedno, jaký počet kusů potřebujete a jaké požadavky máte na nosič obrobku, nabídneme vám vždy správné postupy:

  • Vstřikování pro velké série
  • Termoplastické vypěňování (TSG) pro střední množství a komplexní Carrier
  • Termoformy pro jednoduché Trays
  • MET-postupy pro jednoduché Carrier
  • Obrábění pro malé série