Proti a pro případ požáru. Dvojitě zabezpečené materiály.

Technické plasty v dopravních prostředcích a elektrických přístrojích jsou dnes nevyhnutelné. Nabízejí při nepatrné hmotnosti dobré mechanické vlastnosti a hlavně úsporu výrobních nákladů. Ale ani to nestačí. Materiály musí být bezpečné. Nesmí vytvářet žádné ohnisko požáru stejně jako v případě požáru, uvolňovat toxické a leptající spaliny a tím způsobovat škody na lidech a majetku.

Proti případnému požáru. Plasty hoří při nadměrném přívodu tepla a za současného kontaktu s kyslíkem. Co možná nejvyšší kyslíkový index, tato hodnota udává množství kyslíku potřebného k hoření, a výše teploty vznícení určuje protipožární plast. Skříň elektropřístroje by se neměla vznítit v důsledku teplotní špičky vzniklé zkratem. V případě požáru zamezí zabudovaná požární ochrana dalšímu hoření plastu, neboť samozhášivé plasty potřebují k hoření více jak v atmosféře obsažených 21 % kyslíku.

V případě požáru. Pokud hoří v uzavřených prostorech s omezenou možností úniku, jako například v letadlech, na železnicích, musí být hustota a toxický dopad kouřových plynů pokud možno minimální. Takto mimořádně nízkou hustotou kouřových plynů a toxicitou se vyznačují např. látky při rozkladu polyethersulfonu (PES) a polyetherimidu (PEI).

Třída hoření UL 94 V-0.
Výběr samozhášivých plastických hmot.
  Index kyslíku
  ISO 4589
Jednotka [%]

Částečně krystalické

PFA 95
PPA GF33 V0 55
PEEK 35
PA 6 V0 34
PA 6 M30 V0 55

Amorfní

PEI GF30 48
PES GF20 44
PPSU 38
PC GF10 V0 36
PC V0 35
PC+ABS V0 30
ASA+PC V0 30
PPE V0 29Kromě toho většina námi zpracovávaných plastů může obsahovat i cenově hospodárný materiál zpomalující hoření.