Stavební součásti pod tlakem. Vyztužené plasty prokazují odolnost.

Technické plastové díly přebírají stále nové funkce v inovačních konstrukcích, nabízejí moderní materiály s rozmanitými a modifikovanými vlastnostmi. Vyčerpání těchto plastům vlastních výhod přináší s sebou v různých oblastech použití poměrně k velikosti stavební součásti vysoké mechanické zatížení v těžkém strojírenství tam, kde se síly koncentrují na úzkou omezenou oblast.

Vyztužené plasty. Do plastu vložené vyztužení ve tvaru mikrovláken a mikrotěles ze skla, uhlíku, minerálů aj. dají zatíženému dílu lepší tuhost, vyšší mechanickou pevnost a tvarovou stálost za tepla. Neboť matrice plastu to rozdělí na díl působící mechanické zatížení na zpevněné hmoty a spojí jednotlivé komponenty materiálu dohromady do jednoho se doplňujícího materiálového systému. Z vysoce pevnostních vyztužených materiálů vznikají společně s tuhostí a odolností vůči otěru termoplasty, jako polyamidy a polyestery, pevnější a rázu houževnatější plasty, které v mnoha aplikacích předčí kov.

Samo vyztužující plasty. Samo vyztužující plasty (LCP) dosahují svou pozoruhodnou pevnost zhutňujícími složkami vloženými do makromolekul. Naše rozsáhlé znalosti o materiálech, zpracovacích podmínkách a postupech, jakož i naše vědomosti a zkušenosti přes návrh dílů, anzitropii a přípravu různých realizovaných aplikací se vkládají také do Vašich mechanicky zatěžovaných součástí.

Zesílené a samozesilující materiály.
Vybrané materiály ve srovnání.
  E-Modul Pevnost v tahu Prodloužení
  ISO 527 ISO 527 ISO 527
Jednotka [MPa] [MPa] [%]

Samozesilující

LCP GF30 15000 190 2,1

Zesílené

PA 66/6T GF60 22500 250 1,5
PA 6/6T GF50 20000 260 2,2
PPS GF40 16000 150 1,1
POM GF40 13000 140 2,0
PA 66 GF50 12500 180 3,0
PA 66 CF20 11000 150 6,0
PA 6 GF50 11000 150 3,0
PA 66 GF40 LFT 10200 170 2,8
PES GF30 10200 140 1,9
PBT GF30 10000 135 2,5