Polyftalamid s 33 % skleněné vlákno odolný ohni (PPA GF33 V0)Materiály zpracováváme těmito postupy:


  • Výlisky.
    Vstřikované funkční díly do 16000 g
  • Termoplastické vypěňování (TSG).
    Multifunkční díly a vysocé hodnotné skříně do 16 kg


Všeobecné vlastnosti
Číslo materiálu 1167
Hustota ISO 1183 1,71 g/cm³
Transparentnost op
Zkušební podmínky sušit / luftfeucht

Mechanické vlastnosti
Napětí na mezikluzu ISO 527 MPa
Pevnost v tahu ISO 527 179 / 169 MPa
Tažnost ISO 527 2 / - %
E-modul ISO 527 14000 / 13800 MPa
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) ISO 899-1 MPa
Pevnost v ohybu ISO 178 257 / 230 MPa
Mez únavy v ohybu (107 cycles) ASTM D671 MPa
Tvrdost podle Brinella ISO 2039-1 MPa
Norma pro tvrdost
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) ISO 868, ISO 2039-2 R125 -
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C ISO 180/1C KJ/m²
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C ISO 180/1C KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/1A 5,9 / 5,3 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C ISO 180/1A KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eU 38 / 29 KJ/m²
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eU 38 / 29 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C ISO 179/1eA 5,1 / 4,6 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C ISO 179/1eA 4,9 / 4,6 KJ/m²
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C ISO 180/4A 80 / 53 J/m
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C ISO 180/4A J/m
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze -
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku (µm/km)/MPa

Elektrické vlastnosti
Permitivita 50 Hz IEC 60250 4 / - -
Permitivita 1 MHz IEC 60250 4,9 / 4,3 -
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz IEC 60250 90 / - 10-4
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz IEC 60250 80 / - 10-4
Elektrická pevnost IEC 60243-1 18 kV/mm
Elektrická pevnost při síle 1,0 mm
Specifický vnitřní odpor IEC 60093 3E14 / Ω · m
Povrchový odpor IEC 60093 2E15 /
Odolnost proti plazivým proudům CTI IEC 60112 550 -
Odolnost proti plazivým proudům CTI M IEC 60112 -

Teplotní vlastnosti
Tepelná vodivost ISO 22007 0,38 W/K m
Specifická tepelná kapacita IEC 1006 J/g K
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení ISO 11359 20 | 40 10-6/K
Teplota tavení ISO 11357 310 °C
Tvarová stálost za tepla A ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) 273 °C
Tvarová stálost za tepla B ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) °C
Teplota měknutí podle Vicata A ISO 306 VST/A/50 (10 N) °C
Teplota měknutí podle Vicata B ISO 306 VST/B/50 (50 N) °C
Max. krátkodobá teplota 280 °C
Max. dlouhodobá teplota 170 4) °C
Min. teplota použití -30 °C

Chemická odolnost
Minerální mazivo +
Alifatické uhlovodíky +
Aromatické uhlovodíky +
Benzín +
Slabé minerální kyseliny +
Silné minerální kyseliny o
Slabé organické kyseliny +
Silné organické kyseliny
Oxidační kyseliny
Slabé louhy +
Silné louhy +
Trichloretylen +
Perchloretylen
Aceton +
Alkohol +
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) o
UV světlo a počasí

Jiné vlastnosti
Nasákavost při 23°C/50% ISO 62 1 %
Nasákavost ve vodě ISO 62 4 %
Odolnost hoření podle UL 94 IEC 60695-11-10 V-0 -
Síla pro UL 94 0,75 mm
Kyslíkový index LOI ISO 4589 55 %
Materiál Amodel AF-1133 V0 (Solvay)

Poznámka


4): Tepelné stárnutí, klesající pevnost v tahu o 50 % do 20000 h
na): nepoužitelný
+: stabilní
o): podmíněně stabilní
-: nestabilní

V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.

Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.