Práce v hraniční oblasti. Optimalizace procesu ve spolupráci s výrobcem materiálu.

Je obvyklé se před zadáním zakázky přesvědčit o způsobilosti a zkušenostech dodavatele. V ideálním případě následuje výběr dodavatele prostřednictvím auditu. Na základě toho může zákazník s dobrým pocitem předpokládat, že mu nakonec bude dodán jeho požadavkům odpovídající výrobek. Ale co se stane s požadavky na výrobek, které se nachází v hraniční oblasti?

Toto eliminuje celou řadu závodů na vstřikování, takže toto rozhraní upřednostňuje zpracovatele a firmy, kteří mají konstrukci, nástrojárnu a výrobu pod jednou střechou. Když zohledníme také malé a střední série dílů, jsou výrobci velkých sérií mimo hru. Ostatní středně velké společnosti na vstřikování plastů o velikosti do 200 zaměstnanců zůstávají aktivní. V tomto tržním prostředí pracujeme, s vysokou úrovní v oblasti obrábění a vstřikování plastů, díky výrobní odbornosti a všestranné zkušenosti.

To je velmi dobrý výchozí bod pro výrobu produktů se zvláštními požadavky použití v extrémních podmínkách. To vyžaduje více úsilí. V úzké spolupráci výrobce materiálu, nástrojárny a lisovny. Pouze optimalizace všech těchto faktorů vede k požadovanému výsledku.Tyto postupy se používají již celá desetiletí.

Použitelnost plastového dílu je obecně určována

  • Tvarem výlisku
  • Vlastnostmi použitého materiálu
  • Zpracováním použitého materiálu

Určitě.Pravidla, která platí také pro výrobky se zvláště vysokými požadavky, jejich použití a tvar však důsledně ověřují.

Na začátku procesu následuje kvalitní výměna informací mezi kupujícím a zhotovitelem. Po ukončení tohoto procesu převezme zhotovitel podklady a začne pracovat na návrhu výrobku a nástroje v souladu s technickými předpisy a zásadami. K tomu využívá své techniky a konstruktéry s jejich praktickými zkušenostmi. V této etapě může do vývoje vstoupit také třetí partner, technické oddělení dodavatele materiálu.

Velcí výrobci materiálů jsou světoví producenti sdruženi v FV. Jsou připraveni doprovázet vývoj výrobku v rozhodující fázi. K této podpoře jsou k dispozici potřebné údaje, výpočty a potřebné další informace, nutné k získání spolehlivých výsledků. V kombinaci s odbornými znalostmi na straně zpracovatele, podpořené prozíravostí a zkušeností výrobce materiálu, dodává těmto faktorům podstatný význam.

Od návrhu výrobku přes výpočet FEM, pomocí simulace vstřikování, až po přístup k plně vybaveným laboratořím k provedení potřebných analýz a testů, to vše lze udělat proto, aby výrobek odpovídal daným hranicím. Kromě standardních testovacích zařízení , které jsou k dispozici zpracovatelům, mají velké laboratoře výrobců materiálu možnosti v oblastech DSC, TGA a FTIR.

Velmi nepostradatelná pomoc, zejména pokud je nutné speciální celosvětové schválení výrobku.

Následující postupy řešení

  • Vzorkování
  • Výroba nulté série

provádí zpracovatel zpravidla společně s aplikačním technikem výrobce materiálu. Specialista na materiál se setkává s týmem zpracovatele materiálu aby společně získali maximum v procesu zpracování a zlepšili bezpečnost výrobku v hraničních oblastech.

Velmi často se během této fáze vyvíjejí specifické zkušební postupy, které se později také využívají pro kontrolu kvality pomocí jednoduchých nebo destruktivních zkoušek.

Se znalostmi získanými v této etapě přichází zpracovatel do fáze sériové výroby.

Pro zpracovatele není vždy snadné se rozhodnout, zda a kdy má externí podpora aplikačního technika výrobce materiálu smysl. Toto rozhodnutí je zejména na straně konečného zákazníka, který je jediný, schopný tohoto rozhodnutí. Pouze v úzké spolupráci mezi zpracovatelem a zákazníkem mohou být technické problémy vyřešeny. Rozhodnutí, kdy a jak bude zapojen výrobce materiálu je pak společné.

Cílem je trvanlivost , rychlé uvedení na trh a praktické řešení daného požadavku. Pokud je spolupráce všech zúčastněných úspěšná, bude dosažen cíl a ten může být v ideálním případě dokonce překročen.