Nepoznaná pozitiva PPO. Rozměrově přesný a tvarově stabilní hotový díl.

Nejrozmanitější aplikace vyžadují od termoplastických součástí  obzvláště vysokou míru přesnosti.  Zde musí použitý materiál do přesně nasazeného zpracování jednoduše „padnout“ bez následných typických deformací tvarů a bez nepřesností  v rozměrech důsledkem navratných deformací, nasákavostí  nebo vnitřního pnutí. 

Amorfní polyfenylenoxid (PPO) je zde oproti částečně krystalickým materiálům jako polyamid  nebo polyoxymetylen silnější, třebaže tyto materiály vykazují jiné pozitivní vlastnosti. Zde je zapotřebí odborného zvážení, která materiálová skupina stanovené požadavky bude nejsnáz splňovat.

  • E-modul:                            2.300 Mpa
  • nasákavost:                       0,06%
  • tvarová stálost za tepla:    115 °C
  • elek. Průrazová pevnost:   57 kV/mm
  • délková roztažnost:           70  1E-6/K

PPO je materiál pro málo se deformující soustružené a frézované díly. Materiál, který zůstane v širokých teplotních a klimatických pásmech věrný svému tvaru. Je ideální pro využití  pevných a přesných prvků ve výrobě strojů a přístrojů jako například šasí, uchycení, držáků plošných spojů, skříní převodovek atd. 

Pro vsřikované díly je PPO vhodný nejlépe. S ním se nechají na výlisku realizovat silné stěny a extrémní rozdíly tlouštěk stěn. Dosahuje malé smrštění mezi plastifikací a tuhnutím, čímž jsou splněny vysoké požadavky na tolerance. Výlisky jsou trvale bez deformací a tvarově stálé.

Chemická odolnost je velmi rozsáhlá a pro použítí v horké vodě existuje mnoho oblastí nasazení pro specialisty PPO. Typická použití jsou součásti pump a filtrů jako např. rozříznuté kroužky, hnaná kola, rozvaděče, turbíny nebo lampy. 

Použitím skleněnými vlákny zesíleného se zvyšuje tuhost a pevnost jakož i tvarovou stálost za tepla, což výrazně rozšiřuje pole využití PPO ve vyšších teplotních oblastech.

V oblastech zatíženými požáry může být zesílený a nezesílený PPO opatřený navíc samozhášivými přísadami. To vede až ke kvalifikaci V0 dle UL 94. Široká oblast použití se nachází například v elektrických součástech.

Pro PPO/PPE s a bez skleněných vláken je k dispozici široký sortiment polotovarů a nabízí tak naproti případným známým termoplastům, které jsou ale nachylné k deformacím, osvědčenou alternativu.