TSG a RSG bojují o úspěch. Termoplastické vypěňování a polyuretan ve srovnání.

Je to o něco méně než zápas mezi mladým a starým jelenem, který je tím mladším dynamickým zatlačen do ofsajdu. Na cestě časem do dřívějších 70 let se střetávaly celé řady přístrojů a součástí,  které byly zhotoveny RSG metodou z PUR. Kdo by neznal ony počitačové skříně, televizní přístroje, přístroje pro zdravotnictví nebo i nabytkové předměty. RSG byl jelen ve výrobě přístrojů. 

V této době nebyla silně omezující  recyklační schopnost a úzký výběr materiálu z daných duroplastů žádnou překážkou. Malá volnost při návrhování a nutné velké zaoblení hran nebyly rovněž žádnou překážkou. Výhoda příznivých nákladů na nástroj pro velkoobjemové plastové díly stavěla klasické výlisky z cenových důvodů do ofsajdu.

Během doby však stoupaly nároky na vzhled přístrojů a požadavky na potřebný materiál vedly k nadměrnému přetížení metody RSG s PUR. Nároky na elegantní a jemně členěné tvary neuměla metoda RSG oprávněně vytvořit. Požadovány byly ostré hrany, tenkostěnné konstrukce krytů a rafinované zpracování detailů, které si doba vyžadovala. 

To byla chvíle pro metodu TSG. Vysoká produktivita, žádné výkyvy v jakosti a dokonalé vyobrazení jemných tvarů. K tomu velký výběr materiálů z recyklovatelných termoplastů. Zcela neohraničené možnosti pro návrháře a konstruktéry. Nevzniká tady žádný úzký prostor od  konstrukčních podmínek k výlisku, tak mohou být povrchy vyobrazeny v co nejlepší kvalitě.

Výrobní způsob, kdy se výlisky velmi podobají ve svých možnostech pokud jde o produktivitu a hospodárnost. V důsledků nízkých pracovních tlaků v nástrojích mohou být však tyto, v porovnání s klasickými kompaktními výlisky, vyrobeny cenově výhodněji z vysoce pevnostního hliníku. Kombinace, která je ekonomicky a kvalitativně neporazitelná.

Náklady na přípravu a lakování, které jsou nutné, aby se vzhledové plochy surového dílu vyrobené metodou RSG proměnily na působivou vzhledovou plochu, to činí nákladným a pro vetší potřebná množství nehospodárným. 

Odlišně u TSG dílů. Již lakovaním zhotovené vzhledové plochy jsou vyrobeny velmi produktivním seriovým způsobem. Konstantní v  kvalitě a hospodárné ve výrobě. Lze zde využít i samořezné šrouby, které u TSG dílů nacházejí bez problému uplatnění. Pro pevné uchycení šroubového spoje v PUR musí být nutně vložena závitová vložka. 

Na základě možností vytvářet elegantní obrysy se zvýšuje funkčnost TSG dílů. Integrací funkčních prvků se snižuje mnohotvárnost dílů sestavy a nahrazují se upevňovací prvky.  

Požadavkům na materiál, na základě značného počtu mezinárodních norem, je možno efektivně čelit na základě široké palety termoplastů, které jsou k dispozici.