Materiálový list

Technické plasty a jejich vlastnosti

Naleznete zde ke každému materiálu podrobný list s přehledem o mechanických, elektrických, teplotních a mnoha dalších vlastnostech.

Uvedeny jsou mj. napětí na mezi kluzu, pevnost v tahu, pevnost při přetržení, E-modul pružnosti v tahu, tvrdost podle Brinella, tvrdost podle Shore nebo Rockwella, Izod nebo Charpy vrubová houževnatost, průrazná pevnost, povrchový odpor, odolnost proti plazivým proudům, tepelná vodivost, součinitel délkové roztažnosti, teplota tavení nebo teplota zesklovatění, tvarová stálost za tepla a chování při hoření podle UL 94.

Částečně krystalické termoplasty

Polyamidy

Polyamid 6 extrudovaný (PA 6 E)
Polyamid 6 (PA 6)
Polyamid 6 pružný (PA 6 flex)
Polyamid 6 odolný vůči hoření (PA 6 V0)
Polyamid 6 se sirníkem molybdeničitým (PA 6 MoS2)
Polyamid 6 s 25 % skleněných vláken (PA 6 GF25)
Polyamid 6 s 30 % skleněných vláken (PA 6 GF30)
Polyamid 6 s 35 % skleněných vláken (PA 6 GF35)
Polyamid 6 s 50 % skleněných vláken (PA 6 GF50)
Polyamid 6 s 30 % skleněných vláken, odolný vůči hoření (PA 6 GF30 V0)
Polyamid 6 s 20 %/10 % skleněných kuliček/-vláken (PA 6 GB20GF10)
Polyamid 6 s 30 % minerálů (PA 6 M30)
Polyamid 6 s 30 % minerálů odolný vůči hoření (PA 6 M30 V0)
Polyamid 6 s 30 % skleněných vláken, odolný vůči (PA 6 GF30 HI)

Polyamid 6 litý 210 (PA 6 G 210)
Polyamid 6 litý 210 teplotně stabilizovaný (PA 6 G 210 H)
Polyamid 6 litý 212 tvrdě nastaven (PA 6 G 212)
Polyamid 6 litý 216 houževnatě nastaven (PA 6 G 216)
Polyamid 6 litý 210 plněný olejem (PA 6G 210 Öl)
Polyamid 6 litý 210 kluzně modifikován (PA 6 G 210 AX)
Polyamid 6 litý 210 se sirníkem molybdeničitým (PA 6 G 210 MoS2)
Polyamid 6 litý s 30 % skleněných kuliček (PA 6 G GB30)
Polyamid 6 litý s 50 % skleněných kuliček (PA 6 G GB50)
Polyamid 6 litý s 30 % skleněných kuliček, tepl. stabilizovaný (PA 6 G GB30 H)

Polyamid 66 extrudovaný (PA 66 E)
Polyamid 66 (PA 66)
Polyamid 66 teplotně stabilizovaný (PA 66 H)
Polyamid 66 s 8 % poletelenu (PA 66 PE)
Polyamid 66 s 25 % skleněných vláken (PA 66 GF25)
Polyamid 66 s 35 % skleněných vláken (PA 66 GF35)
Polyamid 66 s 50 % skleněných vláken (PA 66 GF50)
Polyamid 66 s 20 % uhlíkových vláken (PA 66 CF20)
Polyamid 66 s 25 % skleněných vláken, odolný vůči hoření (PA 66 GF25 V0)
Polyamid 66 s 35 % skleněných vláken, odolný vůči hoření (PA 66 GF35 V0)
Polyamid 66 s 40 % dlouhých skleněných vláken (PA 66 GF40 LFT)

Polyamid 6/6T s 50 % skleněných vláken (PA 6/6T GF50)
Polyamid 66/6T s 60 % skleněných vláken (PA 66/6T GF60)

Polyphthalamid s 33 % skleněných vláken (PPA GF33)
Polyphthalamid s 33 % skleněných vláken, odolný vůči hoření (PPA GF33 V0)

Polyamid 12 teplotně stabilizovaný, extrudovaný (PA 12 E)
Polyamid 12 (PA 12)
Polyamid 12 elektricky vodivý (PA 12 ELS)
Polyamid 12 s 30 % krátkých skleněných vláken (PA 12 GF30)
Polyamid 12 s 30 % skleněných kuliček (PA 12 GB30)
Polyamid 12 s 25 % skleněných vláken elektricky vodivý (PA 12 GF25 ELS)

Polyamid 12 litý (PA 12 G)

Polyacetaty

Polyoxymetylen copolymer extrudovaný (POM-C E)
Polyoxymetylen copolymer (POM-C)
Polyoxymetylen homopolymer extrudovaný (POM-H E)
Polyoxymetylen homopolymer (POM-H)
Polyoxymetylen + PE-UHMW (POM PE)
Polyoxymetylen + PTFE (POM PTFE)
Polyoxymetylen kluzně modifikován (POM AX)
Polyoxymetylen se sirníkem molybdeničitým (POM MoS2)
Polyoxymetylen s 5 % minerálů (POM M05)
Polyoxymetylen odolný vůči rázu (POM HI)
Polyoxymetylen elektricky vodivý (POM ELS)
Polyoxymetylen s 26 % skleněných vláken (POM GF25)
Polyoxymetylen s 40 % skleněných vláken (POM GF40)
Polyoxymetylen s 30 % skleněných kuliček (POM GB30)

Polyester

Polyetylentereftalát krystalický (PET)

Polybutylentereftalát (PBT)
Polybutylentereftalát odolný vůči hoření (PBT V0)
Polybutylentereftalát s 30 % skleněných vláken (PBT GF30)
Polybutylentereftalát s 30 % skl. vláken, odolný vůči hoření (PBT GF30 V0)
Polybutylentereftalát s 50 % skleněných vláken (PBT GF50)

Tekuté krystaly copolyester s 30 % skleněných vláken (LCP GF30)
Tekuté krystaly copolyester s 30 % skleněných vláken, teplotně stabilizovaný (LCP GF30 HT)
Tekuté krystaly copolyester s 30 % skleněných vláken, elektricky vodivý (LCP GF30 ELS)

Polyetylen

Polyetylen ultra vysoce molekulární (PE-UHMW)
Polyetylen vysoce molekulární (PE-HMW)
Polyetylen vyšší hustoty (PE-HD)
Polyetylen nižší hustoty (PE-LD)

Etylen/Vinylacetat (E/VA)

Polypropylen

Polypropylen homopolymer (PP-H)
Polypropylen copolymer antistatický (PP-C)
Polypropylen copolymer odolný vůči rázu (PP-C HI)
Polypropylen odolný vůči hoření (PP V2)
Polypropylen s 20 % skleněných vláken (PP GF20)
Polypropylen s 30 % skleněných vláken (PP GF30)
Polypropylen s 40 % dlouhých skleněných vláken (PP GF40 LFT)
Polypropylen s 20 % minerálů (PP M20)
Polypropylen s 40 % minerálů (PP M40)

Fluoroplasty

Polytetrarfluoretylen (PTFE)

Perfluoralkoxy-copolymer (PFA)

Polyvinylidenfluorid (PVDF)
Polyvinylidenfluorid s 20 % skleněných vláken (PVDF GF20)
Polyvinylidenfluorid s 10 % uhlíkových vláken (PVDF CF10)

Částečně krystalické vysoce výkonné materiály

Polyetereterketon (PEEK)
Polyetereterketon s 30 % skleněných vláken (PEEK GF30)
Polyetereterketon s 30 % uhlíkových vláken (PEEK CF30)

Polyfenylsulfid s 40 % skleněných vláken (PPS GF40)

Amorfní termoplasty

Polymery styrenu

Polystyren (PS)

Styren/Butadien (SB)
Styren/Butadien odolný vůči hoření (SB V0)
Styren/Butadien elektricky vodivý (SB ELS)

Acrylonitril/Butadien/Styren (ABS)
Acrylonitril/Butadien/Styren teplotně stabilizovaný (ABS HT)
Acrylonitril/Butadien/Styren odolný vůči hoření (ABS V0)
Acrylonitril/Butadien/Styren odolný vůči hoření, elektricky odstíněný (ABS VO EMV)
Acrylonitril/Butadien/Styren s 17 % skleněných vláken (ABS GF17)

Styren/Acrylonitril (SAN)
Styren/Acryolnitril s 35 % skleněných vláken (SAN GF35)

Acrylonitril/Styren/Alkylakrylát (ASA)
Acryolnitril/Styren/Alkylakrylát + polykarbonát odolný vůči hoření (ASA+PC VO)

Blend-polymery

Polyfenylenoxid mod. (PPO)
Polyfenylenoxid mod. odolný vůči hoření (PPO V1)
Polyfenylenoxid mod. odolný vůči hoření (PPO V0)
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skleněných vláken (PPO GF20)
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skleněných vláken (PPO GF30)
Polyfenylenoxid mod. s 20 % skl. vláken, odolný vůči hoření (PPO GF20 V1)
Polyfenylenoxid mod. s 30 % skl. vláken, odolný vůči hoření (PPO GF30 V1)
Polyfenylenoxid mod. s 15 % skl. vláken, odolný vůči hoření (PPO GF15 V0)

Polykarbonát+ABS-Blend (PC+ABS)
Polykarbonát+ABS-Blend odolný, vůči hoření (PC+ABS V0)
Polykarbonát+ABS-Blend s 20 % skleněných vláken (PC+ABS GF20)

Polyester


Polykarbonát (PC)
Polykarbonát odolný vůči hoření (PC V0)
Polykarbonát s FDA-schválením (PC FDA)
Polykarbonát s 10 % skleněných vláken (PC GF10 V0)
Polykarbonát s 30 % skleněných vláken (PC GF30)

Polymery síry

Polysulfon (PSU)
Polysulfon modifikovaný (PSU mod. )
Polysulfon s 20 % skleněných vláken (PSU GF20)
Polysulfon s 30 % skleněných vláken (PSU GF30)

Polyethersulfon (PES)
Polyethersulfon s 20 % skleněných vláken (PES GF20)
Polyethersulfon s 30 % skleněných vláken (PES GF30)

Polyfenylsulfon (PPSU)

Polyimidy


Polyetherimid (PEI)
Polyetherimid s 30 % skleněných vláken (PEI GF30)
Polyetherimid s 30 % skleněných vláken FAR (PEI GF30 FAR)

Různé

Polymethylmethakrylát (PMMA)

Polyamid 6-3-T (PA 6-3-T)

PUR-elastomer (TPU 59D)
PUR-elastomer (TPU 93A)
PUR-elastomer (TPU 80A)
PUR-elastomer s 20 % skleněných vláken (TPU GF20)

Polyvinylchlorid (PVC-U)

Reaktoplasty

Lisovací hmota

Fenolická lis. hmota PF 31 (PF 31)
Fenolická lis. hmota PF 31.5 (PF 31.5)
Fenolická lis. hmota PF 51 (PF 51)

Melamin-fenolická lis. hmota MP 183 (MP 183)

Polyesterová lis.hmota s krátkými skleněnými vlákny (UP 4385)

Polyuretany

Polyuretanová integr. tvrdá pěna 22K (PUR IHS 22K)
Polyuretanová integr. tvrdá pěna 22F odolná vůči hoření (PUR IHS 22F)
Polyuretanová integr. tvrdá pěna 51K (PUR IHS 51K)
Polyuretanová integr. tvrdá pěna 85K (PUR IHS 85K)
Polyuretanová integr. tvrdá pěna 85F odolná vůči hoření (PUR IHS 85F)

Polyuretan litý (PUR GS)
Polyuretan kompaktní (PUR 5217)
Polyuretan kompaktní teplotně stabilizovaný (PUR 5220)

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  OBSAH

ČÁST. KRYSTALICKÝ
Polyamidy
Polyacetaty
Polyester
Polyetylen
Polypropylen
Fluoroplasty
PEEK/PPS

AMORFNÍ
Polymery styrenu
Blend-polymery
Polyester
Polymery síry
Polyimidy
různé

REAKTOPLASTY
Lisovací hmota
Polyuretany