Virtuální prohlídka podniku

Nabízíme Vám výbìr filmù, které ukazují rozmanitost možností naší výroby.

Dozvíte se, jak jsou v našich závodech vyrábìny vysoce hodnotné skřínì a precizní technické díly z plastù.

Přejeme Vám zajímavé zážitky při "virtuální prohlídce podniku".

Seznam filmù

Start

VÝROBA NÁSTROJU

3 výkonné nástrojárny

Nástroje vyrábíme v našich vlastních nástrojárnách. Tento film představuje naší nástrojárnu v Großmaischeidu


Start

VSTŘIKOVANÉ DÍLY Z PLASTU

Velké vstřikované díly

Vstřikováním zhotovujeme díly z plastù o hmotnosti od nìkolika gramù až do 16 kg . V tomto filmu Vám ukážeme výrobu monitorové skřínì


Start

TVAROVÉ DÍLY Z POLYURETANU

Polyuretan - integrovaná tvrdá pìna

Velkoplošné kryty vyrábíme z vypìòovaného polyuretanu. Tento film objasòuje postup od přípravy materiálu až ke zhotovení krytu stroje


Start

OBRÁBÌNÉ DÍLY

Precizní strojní díly

Na moderních obrábìcích centrech zhotovujeme precizní a zatížitelné strojní díly. Tento film ukazuje pracovní kroky, zaèínájící v našich závodech výrobou litých nebo extrudovaných polotovarù, dále jejich zpracování až ke koneèné kontrole


Start

EXTRUDOVANÉ PROFILY/POLOTOVARY

Silnostìnná extruze

V našich závodech zhotovujeme precizní profily a vysoce hodnotné polotovary


Start

LITÝ POLYAMID

Vysoce krystalický polyamid

Z litého polyamidu se vyrábìjí tìžké strojní díly o hmotností až do 2 tun. Uvidíte v tomto filmu, jak polotovary vznikají a také výrobu jednoho o hmotnosti 800 kg


Start

TECHNIKA OPRACOVÁNÍ POVRCHU

Lakování, potisk, montáže

Vysoce hodnotné povrchy u výliskù jsou dosaženy polyuretanovým lakem. Moderní vzhled dílu dosahujeme metalízou


Start

TERMOFORMY

Rychle, jednoduše, výhodnì

Tváření za tepla je jednoduchý postup výroby nenároèných krytù. Tento krátký film ukazuje proces zpracování


Start

ZAJIŠTÌNÍ KVALITY

Certifikovaná kvalita

Úkoly a možnosti našeho zajištìní kvality jsou mnohoznaèné. Tento film ukazuje pohled na práci našeho kontrolního oddìlení


 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastù
Konìvova 536, CZ-506 11 Jièín, Èeska republika,
bookmark - rekni príteli