Ozubená kola

z technických plastů

Ozubená kola z plastů dokazují svoje přednosti a převahu oproti ozubeným kolům z kovu.

Vynikající vlastnosti materiálu, jednoduché a hospodárné metody zpracování a při návrhu skoro neohraničené možnosti, to jsou výhody, které pomáhájí ozubeným kolům z plastů na jejich vítězné cestě.

Kola z plastů vyráběná obráběním mají ještě další přednosti oproti kovovým, a to pokud se jedná o přenos větších sil (čtěte zde proč).

Výhody

Nejdůležitější výhody ozubených kol z plastů:

 • odolné proti opotřebení

 • odolné proti úderu

 • vlastní pružnost redukuje specifický tlak na plochu

 • zvláště vysoká schopnost vratné deformace (PA a POM)

 • samomaznost

 • odolnost proti korozi

 • bezhlučný provoz

 • nevyžadují údržbu

 • optimální vlastnosti

Naše výrobky

Dodáme Vám:

 • Čelní ozubená kola

 • Věnce vnitřního ozubení

 • Šroubová ozubení

 • Šneková ozubení

 • Řetězová ozubení

 • Drážkované hřídele

 • Kola se šikmým ozubením

 • Zvláštní ozubení

 • Ozubené tyče

Projektovaná malá vůle u dílů s optimální pevností ozubení, korekcí modulu a s optimalizací boční vůle vede ke snížení hluku nebo je také možné nasazení při vyšších provozních teplotách.

Materiály

Podle mechanického zatížení dílů zpracováváme materiály neplněné nebo zesílené skleněnými kuličkami, skleněnými vlákny nebo uhlíkovými vlákny . Zvláště vysoké požadavky na teploty vyžadují vysoce výkonné materiály jako např. PEEK. nebo elektricky vodivé materiály odolávající statickému výboji.

Výroba

Vyrábíme ozubená kola v lisovně nebo obráběním z vlastních polotovarů. Vzhled, počet kusů, velikost, materiál, kvalita ozubení a oblast použití určují výrobní metodu, materiál zase konečnou podobu ozubeného kola. Výběr materiálů a metoda zpracování je v přímé souvislosti na kvalitu a životnost hotových ozubených kol. Jak vidíte, při výrobě ozubených kol využíváme různé faktory, všechny definovatelné, které vedou ke splnění požadavků našich zákazníků.

VÝHODY
Pružnost materiálu a dobrá odolnost na plošný tlak zvýhodňují ozubená kola z plastů oproti kovovým, pokud se jedná o přenos větších sil.
Přepočítejte zde


Zkoušky a kontrola

Ozubená kola jsou důležité funkční díly. Oprávněně jsou vystaveny vysokým nárokům a požadavkům na kvalitu. Nezhotovujeme pouze rozměrově přesné díly, zvyšujeme také novými postupy měření naší kvalitu.

Konvenční metody měření (stanovení vzdálenosti zubu na odvalovacím přístroji a zjištění tvaru zubu pomocí profilprojektoru) jsme doplnili novými metodami měření:

S pomocí moderního měřicího zařízení od firmy ZEISS bude současný stav digitalizován a porovnán s požadovaným stavem, případné odchylky budou uvedeny do protokolu.

Podrobný pohled do struktury materiálu a vlastnosti materiálu ozubeného kola nám poskytuje morfologie.

Již od roku 1993 máme kvalitu výroby certifikovanou podle EN ISO 9001

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  SLUŽBY

VYPOČÍTAT OD
ozubené kolo
Formulář zde vyplnit


  ZÁKLADNA-INFO

Díly z plastů nebo kovové

Proč ozubená kola z plastu?

  PŘÍMÝ KONTAKT

Jarča Žmolilová
LPM s.r.o.
CZ-506 11 Jičín
fon +420 493 546011
fax +420 493 524445
zmolilova@lpm.cz

  ZÁKLADNA-INFO

MORFOLOGIE OZUBENÉHO KOLA
Každý materiál má svou duši
  PROSPEKTY

Chcete další informace? Zašleme Vám rádi naše podklady na:

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát
Obráběné díly
Katalog polotovarů
Material Selector