Výroba výlisků a nástrojů-

naše nejsilnější oblasti

Díky své mnohotvárnosti nabízejí plasty stále nové oblasti použití. Plast se nechá téměř vždy využít v různých oblastech tzn. "vyrobit na míru".

Kompaktní výlisek z plastu je těmto vysokým nárokům ideální řešení: Umožňuje mnohotvárnost a vysokou integraci technických dílů.

Využíváme možnosti výlisků. Od nás dodáváné díly se používají v extrémních oblastech strojírenství a stavby přístrojů.

Se speciálními postupy Vám můžeme nabídnout nová řešení a nové pokrokové výrobky. Tak dodáváme komponenty, které udávají správný směr v hybridní technice, technice tavných jader, technice více dílů, technologii dlouhých vláken aj.

Vstřikovaný díl- Rameno z polyamidu s ocelovým záliskem
PRÁCE NA MÍRU
z naší nástrojárny a lisovny: velký, stabilní díl pro zpracování těsta v pekařském a zpracování masa v masném průmyslu. Zhotoven kombinovanou technologií


Soulad lisovny a nástrojárny

Mnohotvárnost plastů a široké možnosti kompaktních výlisků Vám, jako konstruktérovi, umožňují použít pokroková řešení. Naše úloha, jako výkonného zpracovatele plastů, je rychlé a správné převedení Vašich nápadů do hotového strojního prvku a nebo skříně.

Naše nástrojárna

V naší nástrojárně zhotovíme formy pro Vaše díly. "Vyrobíme na míru": vysoce výkonné nástroje pro velké série, Low-Cost-nástroje pro malé série nebo pro termoplastické vypěňování (TVP). Naši odborníci Vám pomohou přesnou a cenově příznivou výrobou na moderních strojích, podpořené moderní počítačovou technologií.

Dnes je již samozřejmé, že CAD/CAM-systém přináší rozhodující nákladové a časové výhody. Již během konstrukce dílu a nástroje používáme 3D-CAD systém k perfektnímu zvládnutí hladkosti povrchu a k propočtu složitých spojovacích a volných ploch.

Po krátké konstrukční etapě jsou NC-údaje pro výrobu nástroje automaticky odeslány přes datovou síť (DNC) na příslušné stroje.

Naše lisovna

Vyrábíme v naší lisovně technické výlisky o hmotnosti od 2 do 16000 g. S našimi počítači řízenými vstřikovacími stroji dosahujeme optimálních výrobních parametrů. Ty nám umožňují vždy exaktní reprodukci dílů.

Naše promyšlené výrobní metody a perfektní vlastnosti moderních materiálů zajišťují preciznost a výkonnost.

Souhra

Nástroj je společně s materiálem tím rozhodujícím faktorem pro zhotovení vysoce hodnotného dílu. Zkušenosti a znalosti v lisovně a v nástrojárně, to jsou základy k optimální konstrukci výlisku a nástroje.

Vlastní nástrojárna, moderní výrobní technika a kvalifikovaní, zkušení spolupracovníci jsou zárukou pro kvalitu, hospodárnost a rychlost. Krátké dodací termíny nejsou pro nás žádný problém.Vysoce hodnotné výlisky a jejich použití

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  MULTIMEDIA

VIDEOFILMY

Výroba velkých dílů z plastů

Výroba forem v našich výkonných nástrojárnách

  MATERIÁLY

Díly z plastů, moderní použítí ...

V HORKU
EXTRÉMNĚ ZATÍŽENÉ
CHEMICKY ODOLNÉ
ELEKTR. VODIVÝ
V PŘÍPADĚ POŽÁRU

Příklady ze zdravotnictví,stavby strojů, let. dopravy atd.

  RAL-ODSTÍNY


Najdete zde RAL-tabulku

  REAKTOPLASTY

Drží stálý tvar, přestože jsou mechanicky a tepelně namáhány

Výlisky z reaktoplastů

  ZÁKLADNA-INFO

Výlisky s výřezem: Technika tavného jádra

  TECHNIKA SPOJENÍ

Kombinace bez kompromisu

TECHNIKA SPOJENÍ

  PROSPEKTY

Chcete další informace? Zašleme Vám rádi naše podklady na:

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát
Výlisky
TVP
Material Selector