Vysoce výkonné materiály

ve zdravotnictví

Technika ve zdravotnictví vyžaduje na naše plastové díly speciální nároky. U nás zpracovávané polyméry síry a polyimidy splňují toto nejlépe. Přibývá různých náročných úkolů v této náročné oblasti.

Vhodné technické metody, novější zpracování, částečně nákladné vysokovýkonné plasty a postupně narůstající zkušenosti při výrobě nástrojů nám umožňují realizovat stále technicky vylepšené konstrukční díly se stoupající složitostí.

Naše plasty aplikované ve zdravotnictví si podmaňují stále nová pole a přispívají dnes rozhodujícímu pokroku v této oblasti.Fyziologická nezávadnost

Při kontaktu s mediciálními koncentráty nesmí dojít k žádnému znečištění.

Plastové díly ve zdravotnictví musí vždy splňovat podle vstupních podmínek předpisy dle FDA, USP Class VI nebo BgVV.

Dokonce i dnes splňujeme s moderními, speciálně nastavenými materiály přísné americké ASTM F 702-81 normy, co se týče extrahovatelných biologických zbytků.

Opakovatelná možnost sterilizace

Opakovatelná možnost sterilizace našich plastových dílů zajišťuje spolehlivost při trvalém nasazení ve zdravotnictví.

V protikladu k jednorázovým výrobkům, které budou po upotřebení zlikvidovány, jsou naše výrobky z polysulfonů a polyimidů dlouhodobá investice.

Přitom stoupají požadavky na sterilnost plastových dílů a tento trend bude v budoucnu ještě zesilovat. Zde nabízíme materiály vhodné pro různé metody sterilizace. Naše plastové díly z polysulfonů a polyimidů je možno z důvodu vynikající odolnosti proti hydrolýze také sterilizovat při vysokých teplotách, nechají se dokonce s g a bpaprsky a také i ethylenoxydem (EtO) sterilizovat.

SPOLEHLIVÉ, s možností sterilizace, fyziologicky nezávislé, odolné proti vysokým teplotám a chemikáliím, ale také transparentní, aby lékař mohl pozorovat děj

Potenciál ke snižování nákladů

Moderní vysokoteplotně odolné plasty nahrazují svou výkonností stále více skleněných aplikací, neboť jsou odolné vůči lomu a netříštivé.

Konstruktérovi umožňují univerzální využití, dovolují vyšší stupeň integrace a mimo to jsou cenově příznivější pro výrobu.

Proti stresu výtvarným návrhem

Designerovi dáte novou volnost v návrhu. Cílem pro návrháře, výrobce přístroje a lékaře je, dosáhnout dobrým průmyslovým ztvárněním vysoké technické úrovně přístroje, který se může zdát pacientovi příjemným a méně nebezpečným.

Důležitý stavební kámen v úsilí ke zvýšení úspěšného ošetření odbouráním stresu při terapii.

 
(c) 1995-2003 by LPM s.r.o., Technické díly z plastů
Koněvova 536, CZ-506 11 Jičín, Česka republika,
bookmark - řekni příteli
  OBSAH

Moderní plasty ...
... v horku
... mechanicky zatížené
... pod chemickým účinkem
... v případě požáru
... elektricky vodivé

  DATOVÝ LIST

Podrobný datový list s vlastnostmi
POLYMERY SÍRY
POLYIMIDY

  PROSPEKTY

Chcete další informace? Zašleme Vám rádi naše podklady na:

Jméno*
Oddělení
Firma*
Ulice*
PSČ, Místo*
Stát
Vysoce výkonné plasty
Výlisky
TVP
Obráběné díly